Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List do Hebrajczyków » Rozdział 8
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A krótkie zamknienie tego co się mówi, to jest: Takiego mamy przedniejszego Ofiarownika, który usiadł na prawicy stolice wielmożności na niebiesiech, [2] »Onych świętych miejsc sługa, i przybytku onego prawdziwego, który rozbił Pan, a nie człowiek. [3] »Każdy bowiem przedniejszy Ofiarownik ku przynoszeniu i darów i ofiar bywa postanowiony; stąd potrzeba, aby miał i ten coby ofiarował. [4] »Bo jeśliby był na ziemi, nie byłciby Ofiarownikiem, gdyż są Ofiarownicy którzy ofiarują wedle zakonu dary, [5] »Którzy przykładowi i cieniowi służą rzeczy niebieskich, jako obwieszczono było Moyzeszowi, gdy miał dokończyć przybytku, mówiąc: Patrzajże abyś uczynił wszytko według wzoru, który jest okazany tobie na górze. [6] »Ale teraz nasz Ofiarownik tym barziej przewyższającego dostał posługowania, im lepszego jest przymierza Pojśrzednikiem, które w lepszych obietnicach jest postanowione. [7] »Abowiem jeśliby pierwsze ono było bez przygany, tedyćby wtóremu nie szukano miejsca. [8] »Abowiem ganiąc je, mówi: Oto dni przychodzą, mówi Pan, a wykonam nad domem Izraelskim, i nad domem Judskim przymierze nowe. [9] »Nie według przymierza, którem uczynił z ojcy ich w dzień, w którym uchwycił rękę ich, abym wywiódł je z ziemie Egiptskiej; Abowiem oni nie wytrwali w przymierzu moim, a jam zaniedbał ich, mówi Pan. [10] »Bo to jest przymierze, które postanowię domowi Izrelskiemu po dniach onych, mówi Pan: Podając prawa moje do myśli ich, a na sercach ich napiszę je; i będę im za Boga, a oni będą mnie za lud. [11] »I nie będą uczyć każdy bliźniego swego, i każdy brata swego, mówiąc: Poznaj Pana; abowiem wszyscy poznają mię od małego z nich, aż do wielkiego z nich. [12] »Iż miłościw będę niesprawiedliwościami ich, i grzechom ich; a nieprawości ich nie wspomionę więcej. [13] »Gdy mówi: Nowe, zwiotszył był pierwsze; a ono co wiotszeje i zstarzeje się, blisko jest zniszczenia. 
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »