Teksty » Nowy Testament - Rakowski » List Jakuba » Rozdział 3
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Niewiele was nauczycielmi bądźcie, bracia moi! wiedząc, iż więtszy sąd weźmiemy. [2] »Abowiem w wielu potykamy się wszyscy: Jeśli się kto w mowie nie potyka, ten jest doskonały mąż, który mocen jest na wodzy mieć i wszytko ciało. [3] »Oto koniom wędzidła w gęby kładziemy, przeto aby posłuszni nam byli, i wszytko ciało ich obracamy. [4] »Oto, i okręty, tak wielkie będąc, a od okrutnych wiatrów będąc popędzone, jednak obracane bywają od namniejszego wiosła styrowego, gdzieby jedno zapędzenie styrującego chciało. [5] »Tak i język mały członek jest, a wiele się chłubi. Oto, maluczki ogień, jako wielką materią zapala? [6] »I język jest ogień, świat niesprawiedliwości. Takci język postanowiony jest między członkami naszymi, który pokala wszytko ciało, i zapala okrąg urodzenia, a sam zapalony bywa od Gehenny. [7] »Wszelkie bowiem przyrodzenie i zwierząt, i ptaków, i gadzin, i morskiego stworzenia okrócone bywa, i okrócone jest przyrodzeniem ludzkim. [8] »A języka żaden nie może z ludzi okrócić. Niepohamowane jest złe; pełen jadu śmierć przynoszącego. [9] »Prze zeń błogosławimy Boga i Ojca, i przezeń przeklinamy ludzi, którzy na podobieństwo Boże sstali się. [10] »Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przeklęctwo. Nie ma to, bracia moi, tak być! [11] »Izali stok z jednego źrzódła wypuszcza słodką i gorzką wodę? [12] »Izali może, bracia moi! figa oliwki rodzić, abo winna macica figi? Także żaden stok słonej i słodkiej nie może uczynić wody. [13] »Jeśli kto mądry i umiejętny z was? niech pokaże z dobrego obcowania uczynki swe, w cichości i mądrości. [14] »A jeśli gorliwość gorzką macie, i spór w sercu waszym, nie chłubciesz się, ani kłamajcie przeciwko prawdzie; [15] »Nie jest ta mądrość z góry sstępująca; ale jest ziemska, duszna, czartowska. [16] »Bo gdzie gorliwość i spór, tam rosterk i wszelaka zła sprawa. [17] »A ona która jest z wysoka mądrość, naprzódci czysta jest, potym spokojna, skromna, powolna, pełna miłosierdzia, i owoców dobrych, nie sądząca, i nieobłudna. [18] »A owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany, onym którzy czynią pokój. 
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »