Teksty » Nowy Testament - Rakowski » Apokalipsa Jana » Rozdział 13
«  Apokalipsa Jana 12 Apokalipsa Jana 13 Apokalipsa Jana 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:18) I stanąłem na piasku morskim. (13:1) I widziałem bestyą występującą z morza, mającą siedm głów i rogów dziesięć; a na rogach jej dziesięć koron, a na głowach jej imię bluźnierstwa. [2] »A ona bestya którąm widział podobna była Rysiowi, a nogi jej jako Niedźwiedzie, a gęba jej jako gęba Lwia; i dał jej Smok moc swoję, i stolicę swoję, i zwierzchność wielką. [3] »A widziałem jednę z głów jej jakoby na śmierć zabitą; a rana śmierci jej uleczona jest; i dziwowała się wszytka ziemia idąc za bestyą. [4] »I pokłonili się Smokowi który dał zwierzchność bestyey, i kłaniali się bestyey, mówiąc: Któż podobny bestyey, któż z nią walczyć może? [5] »I dane są jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierzstwa, i dana jej jest zwierzchność aby czyniła czterdzieści i dwa miesiące. [6] »I otworzyła usta swoje ku bluźnierzstwu przeciwko Bogu, aby bluźniła imię jego, i przybytek jego, i na niebie mieszkające. [7] »I dano jej czynić wojnę z świętymi, i zwyciężać je; i dana jej zwierzchność nad wszelkim pokoleniem i językiem, i narodem. [8] »I pokłonią się jej wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgi żywota Baranka zabitego, od założenia świata. [9] »Jeśli kto ma ucho, niech słucha! [10] »Jeśli kto pojmańce zgromadza, w pojmanie idzie; Jeśli kto mieczem zabija, potrzeba go mieczem zabić. Tu jest cierpliwość i wiara świętych. [11] »I widziałem drugą bestyą, występującą z ziemie, a ona miała dwa rogi podobne barankowym; a mówiła jako Smok. [12] »I zwierzchności wszytkiej pierwszej bestyey używa przed nią, i przywodzi do tego ziemię i mieszkające na niej żeby się pokłonili bestyey onej pierwszej, której uzdrowiona była rana śmierci jej. [13] »I czyni znamiona wielkie tak, że też ogień czyni zstąpić z nieba na ziemię przed ludźmi. [14] »I zwodzi mieszkające na ziemi, przez znamiona, które dano jej czynić przed bestyą; mówiąc obywatelom ziemie, aby czynili obraz bestyey która mając ranę mieczową, i ożyła. [15] »I dano jej, aby dawała ducha obrazowi bestyey, żeby i mówił obraz bestyey, i czynił, aby pobici byli którzykolwiekby się nie pokłonili obrazowi bestyey. [16] »I czyni wszytkim, małym i wielkim, i bogatym i ubogim, i wolnym i niewolnikom, aby dała im cechę na rękę ich prawą, abo na czoła ich; [17] »A iżby żaden nie mógł kupić ani przedać, jedno mający cechę, abo imię bestyey, abo liczbę imienia jej. [18] »Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestyey; liczba bowiem jest człowiecza; a liczba jej sześć set sześćdziesiąt i sześć. 
«  Apokalipsa Jana 12 Apokalipsa Jana 13 Apokalipsa Jana 14  »