Teksty » Kramstuck - Przysłowia Salomona » Księga Przysłów » Rozdział 13
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądry syn przez napomnienia ojcowskie; szyderca - bo nie słyszał nagany. [2] »Z owoców ust swoich człowiek dobro pożywa, a życzeniem ust przeniewierców - przemoc. [3] »Kto strzeże swych ust, zachowuje swoją duszę, a kto wargi roztwiera, temu trwoga. [4] »Leniwy - jego dusza łaknie, ale nadaremnie, dusza zaś pilnych bywa nasyconą. [5] »Słowa kłamstwa nienawidzi sprawiedliwy, złośliwy zaś szkaluje i hańbi. [6] »Cnota ochrania postępującego niewinności drogą, złośliwość zaś gmatwa grzesznika, [7] »Nie jeden udaje bogacza, a nie ma nic, inny udaje ubogiego, a posiada wielkie bogactwo. [8] »Na okup życia niejednego człowieka idzie całe jego bogactwo, ubogi zaś nie słyszy nagany. [9] »Światło sprawiedliwych świeci radośnie, świeca zaś złoczyńców gaśnie. [10] »Zuchwalstwo powoduje tylko kłótnie; u obradujących jest mądrość. [11] »Bogactwo, drobiazgowością zmniejsza się, a kto w ręku zbiera, przysparza go. [12] »Długotrwałe oczekiwanie powoduje boleść serca, drzewem żywota jest życzenie spełnione. [13] »Kto lekceważy słowo, zostanie jego zakładnikiem, kto czci przykazanie, będzie wynagrodzony. [14] »Nauka mędrca jest źródłem życia, by unikać sideł śmierci. [15] »Zdrowy rozsądek przyczynia życzliwości, droga zdradliwych jest szkodliwą. [16] »Każdy mądry działa z rozwagą, głupiec zaś rozgłasza niedorzeczność. [17] »Posłaniec występny wpada w nieszczęście, posłaniec wierny jest zbawieniem. [18] »Ubóstwo i wstyd temu, co znieważa przestrogi; kto zważa na napomnienie, jest czczony. [19] »Spełnione życzenie jest miłe dla duszy, przeto ohydą głupców jest stronienie od złego. [20] »Kto chodzi z mędrcami stanie się mądrym, kto się stowarzysza z głupcami, zginie. [21] »Grzeszników prześladuje nieszczęście, cnotliwych wynagrodzi On szczęściem. [22] »Człowiek dobry zostawia dziedzictwo wnukom, przechowane zaś jest sprawiedliwemu mienie grzesznika. [23] »Wiele pokarmu daje rola ubogich, nie jeden zaś ginie przez nieporządek. [24] »Kto ociąga swą rózgę, nienawidzi swojego syna, a kto go miłuje, karci go zawczasu. [25] »Sprawiedliwy jada, aby się nasycić, brzuch złoczyńców czuje zawsze niedostatek. 
«  Księga Przysłów 12 Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14  »