Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Koryntian » Rozdział 3
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czy poczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy (jak niektórzy) listów polecających do was, lub od was? [2] »Listem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie: [3] »bo to jawnem jest w nas, iż jesteście listem napisanym przez Chrystusa przy posługowaniu naszem: a napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego: nie na tablicach kamiennych, ale na mięsnych tablicach serca. [4] »A taką ufność my odnosimy do Boga przez Chrystusa: [5] »nie iżbyśmy zdatnymi byli pomyśleć co sami z siebie, jako z siebie; ale zdatność nasza z Boga jest: [6] »który też uzdatnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie literą, lecz Duchem: bo litera zabija, a Duch ożywia. [7] »A jeśli służba litery, która zabija, wyryta na kamieniu, taką miała chwałę, iż synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżeszową dla jasności oblicza jego, choć ona gasła: [8] »jakoż nie daleko większą chwałę służba ducha mieć będzie? [9] »Bo jeśli chwałą była służba potępiania, to tem więcej w chwałę obfitować musi służba sprawiedliwości. [10] »Owszem, co tam jaśniało chwałą, zgoła nie jaśniało w porównaniu z tem, co tutaj jest, dla chwały nierównie wyższej. [11] »Bo jeśli to, co nikło, było pełne chwały, jakoż daleko bardziej w chwale będzie to, co trwa! [12] »Mając tedy taką nadzieję, śmiele poczynamy sobie: [13] »a nie jako Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie patrzali na to, co było na obliczu jego, a co znikało. [14] »Ale to się działo dlatego, że umysły ich stępiały były. Albowiem i do dzisiejszego dnia taż zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostaje nie odkryta (bo się ona odkrywa w Chrystusie): [15] »aż do dzisiejszego dnia przy czytaniu Mojżesza zasłona leży na sercu ich. [16] »Ale gdy się z nich który nawróci do Pana, zasłona będzie zdjęta. [17] »Pan jest Duch: a gdzie Duch Pański, tam wolność. [18] »A my wszycy z twarzą odkrytą patrzymy, jak we zwierciedle na chwałę Pańską, i przemieniamy się w tenże obraz z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego. 
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.