Teksty » Listy Pawła - abp Albin Symon » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 1
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, [2] »Tymoteuszowi, najmilszemu synowi: Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Pana naszego! [3] »Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków z czystem sumieniem, - bezustannie wspominając ciebie w modlitwach moich we dnie i w nocy, [4] »pragnąc widzieć ciebie, myśląc o łzach twoich, abym był napełnion radości, [5] »gdy przywodzę na pamięć sobie oną nieobłudną wiarę, która jest w tobie, która wpierw żyła w babce twojej Loidzie, i w matce twojej Eunicy, a jestem pewien, że i w tobie. [6] »Dlatego upominam ciebie, abyś rozniecił dar łaski Bożej, który jest w tobie przez włożenie rąk moich. [7] »Bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, i miłości, i statku. [8] »Nie wstydź się przeto świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia jego: ale cierp pospołu ze mną dla Ewangelji, wsparty mocą Boga: [9] »który nas wybawił, i wezwał wezwaniem swem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistymi: [10] »a teraz jest objawiona przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a rozjaśnił żywot i nieśmiertelność przez Ewangelję: [11] »dla której ja postanowiony jestem opowiadaczem i Apostołem, i nauczycielem śród pogan. [12] »Dla tej przyczyny cierpię też i ten ucisk: ale się nie wstydzę, wiem bowiem, komum zaufał i pewien jestem tego, iż mocen on jest skarb mój zachować to całości do onego dnia. [13] »Wzór nauk zbawiennych, któreś słyszał odemnie, chowaj w wierze i w miłości, które są w Jezusie Chrystusie. [14] »Powierzonego ci skarbu pięknego strzeż przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. [15] »Wiesz już, że wszyscy, którzy są w Azji, odwrócili się odemnie, a pomiędzy nimi Figellus i Hermogen. [16] »Niech da Pan miłosierdzie domowi Onezyfora: bo mnie często pokrzepiał, i więzów moich się nie wstydził. [17] »Owszem, gdy był przyszedł do Rzymu, pilnie mię szukał, i znalazł. [18] »Niech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień. A jak wielkie oddał mi usługi w Efezie, o tem sam wiesz najlepiej. 
«  1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów z Krośnieńskiej Biblioteki CyfrowejOpis prezentowanego tekstu: SYMON F. A. Ks. Arcybp. Listy św. Pawła Apostoła, z greckiego oryginału przełożył X. FR. A. Symon arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. J. Korzonkiewicz. Kraków. Nakł. Księg. Krakowskiej. Druk "Głosu Narodu" 1928. XLVI+267s.