Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto rodopis potomków Adama: Czasu, którego stworzył Bóg Adama, na podobieństwo Boże uczynił go. [2] »Mężczyznę i niewiastę stworzył ich, i błogosławił im, i nazwał imię ich Adam, czasu którego stworzeni zostali. [3] »I przeżył Adam sto trzydzieści lat, i spłodził na podobieństwo i obraz swój, i nazwał imię jego: Szet. [4] »I były dni Adama po spłodzeniu Szeta ośmset lat; i spłodził synów i córki. [5] »A były wszystkie dni Adama, które przeżył: dziewięćset trzydzieści lat; i umarł. [6] »I przeżył Szet sto pięć lat, i spłodził Enosza. [7] »I żył Szet po spłodzeniu Enosza ośmset siedm lat, i spłodził synów i córki. [8] »A były wszystkie dni Szeta: dziewięćset dwanaście lat; i umarł. [9] »I przeżył Enosz dziewięćdziesiąt lat, i spłodził Kenana. [10] »I żył Enosz, po spłodzeniu Kenana, ośmset piętnaście lat, i spłodził synów i córki. [11] »A były wszystkie dni Enosza: dziewięćset pięć lat; i umarł. [12] »I przeżył Kenan siedmdziesiąt lat, i spłodził Mahalalela. [13] »I żył Kenan po spłodzeniu Mahalalela ośmset czterdzieści lat, i spłodził synów i córki. [14] »A były wszystkie dni Kenana: dziewięćset dziesięć lat; i umarł. [15] »I przeżył Mahalalel sześćdziesiąt pięć lat, i spłodził Jereda. [16] »I żył Mahalalel, po spłodzeniu Jereda, ośmset trzydzieści lat, i spłodził synów i córki. [17] »A były wszystkie dni Mahalalela: ośmset dziewięćdziesiąt pięć lat; i umarł. [18] »I przeżył Jered sto sześćdziesiąt i dwa lata, i spłodził Chanocha. [19] »I żył Jered, po spłodzeniu Chanocha, ośmset lat, i spłodził synów i córki. [20] »A były wszystkie dni Jereda: dziewięćset sześćdziesiąt i dwa lata; i umarł. [21] »I przeżył Chanoch sześćdziesiąt i pięć lat, i spłodził Metuszelacha. [22] »I postępował Chanoch z Bogiem, po spłodzeniu Metuszelacha, jeszcze trzysta lat, i spłodził synów i córki. [23] »A były wszystkie dni Chanocha: trzysta sześćdziesiąt pięć lat. [24] »I tak postępował Chanoch z Bogiem, a nie było go, bo zabrał go Bóg. [25] »I przeżył Metuszelach sto ośmdziesiąt siedm lat, i spłodził Lemecha. [26] »I żył Metuszelach, po spłodzeniu Lemecha, siedmset ośmdziesiąt i dwa lata, i spłodził synów i córki. [27] »A były wszystkie dni Metuszelacha: dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat; i umarł. [28] »I przeżył Lemech sto ośmdziesiąt i dwa lata, i spłodził syna. [29] »I nazwał imię jego Noach, mówiąc: "Ten niechaj pocieszy nas z pracy naszej i z trudów rąk naszych, na ziemi, którą przeklął Bóg!" [30] »I żył Lemech, po spłodzeniu Noacha, pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat, i spłodził synów i córki. [31] »A były wszystkie dni Lemecha: siedmset siedmdziesiąt siedm lat; i umarł. [32] »I był Noach w wieku pięciuset lat, gdy spłodził Noach Szema, Chama i Jafeta. 
«  1 Księga Mojżeszowa 4 1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).