Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 12
«  Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:1) Przewodnikowi chóru, na ośm głosów. Psalm Dawida. (12:2) Dopomóż Boże, bo nie staje pobożnych, bo znikli wierni z pośród synów ludzkich. [2] »(12:3) Fałsz prawi jeden drugiemu, usty gładkiemi; dwojakiém sercem mówią. [3] »(12:4) Oby wytępił Bóg wszystkie usta gładkie, języki przemawiające z wysoka. [4] »(12:5) Którzy powiadają, przez nasz język jesteśmy potężni, wargi nasze z nami: któż panem naszym. [5] »(12:6) Wobec grabieży biednych, wobec jęku ubogich, teraz powstanę, rzecze Bóg; stawię w bezpieczeństwie tego, który tęskni za niém. [6] »(12:7) Słowa Boże, słowa czyste, srebro wypławione w topielni ziemi, oczyszczone siedmkroć. [7] »(12:8) Ty o Boże strzedz ich będziesz, ochronisz ich od tego rodu na wieki. [8] »(12:9) Na około niegodziwi krążą, gdy się wzmaga zepsucie wśród synów ludzkich. 
«  Księga Psalmów 11 Księga Psalmów 12 Księga Psalmów 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).