Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Koheleta » Rozdział 10
«  Księga Koheleta 9 Księga Koheleta 10 Księga Koheleta 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Muchy jadowite czynią cuchnącym i zakisłym olejek przyrządzającego pachnidła; tak waży ciężej niż mądrość i sława odrobina głupoty. [2] »Serce mądrego zmierza ku prawicy jego, ale serce głupiego ku stronie jego lewej. [3] »Po jakiejkolwiek też drodze postępuje głupi, nie staje mu rozumu, a rozpowiada wszystkim, że głupim jest. [4] »Jeżeliby gniew władcy powstał przeciw tobie, nie opuszczaj stanowiska twojego; bo uległość przytłumia grzechy wielkie. [5] »Jest zło, którem widział pod słońcem jako błąd, który wyszedł od władcy. [6] »Że umieszczana bywa głupota na wyżynach wielkich, gdy możni nisko zasiadają. [7] »Widziałem sługi na rumakach, a panów chodzących pieszo jako sługi na ziemi. [8] »Kto dół kopie może weń wpaść; a kto burzy mur, tego może żmija ukąsić. [9] »Kto kamienie wyłamuje może niemi się urazić; kto rozłupuje drwa może się niemi skaleczyć. [10] »Jeżeli stępiło się żelazo, a nie naostrzyłby ostrza jego, tedy musi siły natężyć; ale pożytek z naprawy pochodzi od mądrości. [11] »Jeżeli żmija kąsa ponieważ zaklętą nie była, tedy nie ma zaklinający pożytku. [12] »Wdzięczne są słowa z ust mędrca; ale wargi głupca pochłaniają go. [13] »Początek mowy ust jego - głupota, a koniec jego słów - szał złowrogi. [14] »A głupi mnoży tylko słowa, gdy przecież nie wie człowiek co będzie, a co się stanie po nim - któż mu to powie? [15] »Trud głupców nuży ich, choć nie zna nawet żaden drogi, która do miasta prowadzi. [16] »Biada ci, ziemio, której królem chłopiec, a której książęta od rana ucztują! [17] »Szczęsnaś ziemio, której król z rodu szlachetnych, a której książęta w właściwym czasie jadają, aby się posilić, a nie w opilstwie. [18] »Przez gnuśność zapada się powała, a przez opieszałość kapie w dom. [19] »Dla zabawy wyprawiają uczty, a wino rozwesela życie, a pieniądz pozwala na wszystko. [20] »Nawet w myśli swojej nie złorzecz królowi, a w komnatach twych sypialnych nie złorzecz możnemu; bo ptactwo pod niebem może wieść roznieść, a co oskrzydlone słowo rozgłosić. 
«  Księga Koheleta 9 Księga Koheleta 10 Księga Koheleta 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).