Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Koheleta » Rozdział 7
«  Księga Koheleta 6 Księga Koheleta 7 Księga Koheleta 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lepsze imię dobre, niż olejek cenny, a dzień śmierci, niż dzień narodzenia. [2] »Lepiej pójść do domu żałoby, aniżeli pójść do domu uczty, bo tam koniec wszystkich ludzi, a żywy bierze to do serca. [3] »Lepsza zgryzota niż śmiech, bo przy posępnem obliczu dobrze sercu. [4] »Serce mądrych w domu żałoby, a serce głupich w domu wesela. [5] »Lepiej słuchać przygany mędrca, niż się przysłuchiwać śpiewowi głupców. [6] »Bo jako trzeszczenie cierni pod saganem tak śmiech głupca: i to marność. [7] »Bo zdzierstwo ogłupia mądrego, a psuje serce przekupstwo. [8] »Lepszy koniec rzeczy, niż jej początek; lepszy cierpliwy, niż wyniosły. [9] »Nie porywaj się w duchu swoim do gniewu, bo gniew spoczywa w łonie głupców. [10] »Nie powiadaj: Co się to stało, że dni dawniejsze były lepsze niż obecne? gdyż nie z mądrości pytasz się o to. [11] »Równie dobrą mądrość jak dziedzictwo, a zaletą ona dla tych, którzy słońce widzą. [12] »Bo cienia użycza mądrość, cienia pieniądz, ale zaletą poznania jest: mądrość zachowuje życie temu, który ją posiada. [13] »Przypatruj się dziełu Boskiemu; bo któż zdoła sprostować co on skrzywił. [14] »W dzień szczęśliwy zażywaj szczęścia, a w dzień niedoli uważaj, że i ten stworzył Bóg w przeciwstawieniu do drugiego, a to, aby nie badał człowiek nic, co po nim będzie. [15] »Wszystkom widział za dni znikomości mojej: niejeden sprawiedliwy ginie w sprawiedliwości swojej, a niejeden niegodziwiec żyje długo w niecności swojej. [16] »Nie bądź zbyt pobożnym, a nie mędrkuj zanadto: czemu byś się miał zmarnować? [17] »Nie bądź zbyt niezbożnym, ani zbyt głupim; czemu masz umrzeć przed czasem swoim? [18] »Dobrze jest, abyś się tego trzymał, a i od drugiego nie puszczał ręki twojej; bo kto Boga się obawia, unika tego wszystkiego. [19] »Mądrość daje mądremu więcej obrony, aniżeli dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście. [20] »Zaiste, niema człowieka sprawiedliwego na ziemi, któryby wciąż czynił dobrze, a nie zgrzeszył. [21] »Nie na wszystkie też słowa, które ludzie powtarzają zwracaj uwagę twoją, abyś nie słyszał, gdy ci sługa twój złorzeczy. [22] »Bo niejednokrotnie się zdarzało - wiadomo to sercu twojemu - żeś i ty innym złorzeczył. [23] »Wszystko to doświadczyłem mądrością; powiedziałem sobie: chcę mądrość osiągnąć, ale pozostała daleką odemnie. [24] »Dalekiem jest, co dalekiem było, i głębokiem, tak, głębokiem: któż to zbada? [25] »Zwróciłem się sercem mojem, by poznać i zbadać, poszukać mądrości i obrachunku wszystkiego; ale tylko aby poznać, że niegodziwość głupotą, a głupota szałem. [26] »Znalazłem też bardziej gorzką niż śmierć kobietę; bo podobna ona do potrzasku, a serce jej do sieci, ręce jej do kajdan. Kogo Bóg sobie upodobał ocala się od niej, ale grzesznik pojmany bywa przez nią. [27] »Oto com znalazł, rzecze Kohelet, jedno z drugiem łącząc, aby do obrachunku dojść. [28] »Czegom wciąż szukał, ale nie znalazł jest to? Człowieka jednego z pośród tysiąca znalazłem, ale kobiety między tymi wszystkimi nie znalazłem. [29] »Do tego jedynie, zważ, doszedłem że Bóg stworzył człowieka prostym, oni wszakże szukają obliczeń przeróżnych. 
«  Księga Koheleta 6 Księga Koheleta 7 Księga Koheleta 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).