Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 3
«  Księga Ozeasza 2 Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł do mnie Wiekuisty: Raz jeszcze pójdziesz i umiłujesz niewiastę umiłowaną od innego a wszeteczną, tak jak umiłował Wiekuisty synów Israela, jakkolwiek ku bóstwom cudzym się skłaniają a miłują powidła z jagód winnych. [2] »I nabyłem ją sobie za piętnaście szekli, i za chomer i letech jęczmienia. [3] »I rzekłem do niej przez długi czas będziesz mi tak przesiadywała, nie zalecając się i nie oddając się nikomu a tak zachowam się i ja wobec ciebie; [4] »Albowiem przez długi czas przesiadywać będą synowie Israela bez króla i bez książęcia, bez ofiary rzeźnej i bez posągu, bez naramiennika i bez bożków domowych. [5] »Poczem nawrócą się synowie Israela, by szukać Wiekuistego, Boga swego, i Dawida swego króla; i zatrzęsą się do Wiekuistego i do dobrotliwości Jego u kresu onych dni. 
«  Księga Ozeasza 2 Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).