Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sędziów » Rozdział 12
«  Księga Sędziów 11 Księga Sędziów 12 Księga Sędziów 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zwołani zostali mężowie efraimscy; pociągnęli oni ku północy, i rzekli do Iftacha: Czemu wyruszyłeś do walki z Ammonitami, a nie wezwałeś nas, abyśmy poszli z tobą? Dom twój spalimy nad tobą ogniem. [2] »I odpowiedział im Iftach: Ja i lud mój toczyliśmy bój ciężki z Ammonitami; wtedy wzywałem was, aleście nie wybawili mnie z mocy ich. [3] »Widząc tedy, że mi dopomódz nie chcesz, naraziłem życie swoje i wyruszyłem przeciw Ammonitom, i podał ich Wiekuisty w moc moją. Czemu więc wystąpiliście dzisiaj przeciw mnie, aby walczyć ze mną? [4] »Poczem zgromadził Iftach wszystkich mężów Gileadu i uderzył na Efraimitów. I pobili mężowie Gileadu Efraimitów. Mówili bowiem: Niedobitkami efraimskimi jesteście: Gilead leży w pośrodku Efraima, w pośrodku Menaszy. [5] »I obsadzili Gileadyci brody Jordanu ku Efraimowi. Gdy tedy niedobitki efraimskie wołali: Pozwól mi się przeprawić! pytali się go mężowie Gileadu: Czyś Efraimita? Jeżeli odpowiedział: Nie, [6] »Wtedy powiedzieli mu: powtórz że: Szybbolet! Gdy zaś powiedział Sibbolet, ponieważ nie starał się poprawnie wymawiać, ujęli go i zamordowali u brodów Jordanu. Tak padło wówczas z Efraima czterdzieści dwa tysiące. [7] »I sprawował Iftach sądy nad Izraelitami przez sześć lat. Poczem umarł Iftach Gileadyta i pochowano go w jednem z miast Gileadu. [8] »I sądził po nim Izraelitów Ibcan z Betlehemu. [9] »Miał on trzydziestu synów i trzydzieści córek, wydanych w obce strony; sprowadził też synom swoim trzydzieści panien ze stron obcych. Sprawował on sądy nad Izraelitami przez siedm lat. [10] »Poczem umarł Ibcan i pochowany został w Betlehem. [11] »I sprawował po nim sądy nad Izraelitami Elon Zebulonida; sądził on Izraelitów przez dziewięć lat. [12] »Poczem umarł Elon Zebulonida i pochowano go w Ajalonie, w ziemi Zebuluna. [13] »I sprawował po nim sądy nad Izraelitami Abdon, syn Hillela, Piratończyk. [14] »Miał on czterdzieści synów i trzydziestu wnuków, jeżdżących na siedmdziesięciu źrebcach oślich. Sądził on Izraelitów przez ośm lat. [15] »Poczem umarł Abdon, syn Hillela, Piretończyk, i pochowano go w Piratonie, w ziemi Efraima, na górach amalekickich. 
«  Księga Sędziów 11 Księga Sędziów 12 Księga Sędziów 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).