Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sędziów » Rozdział 2
«  Księga Sędziów 1 Księga Sędziów 2 Księga Sędziów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wstąpił wysłaniec Wiekuistego od Gilgal do Bochim, i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i sprowadziłem was do ziemi, którąm był zaprzysiągł ojcom waszym, i przyrzekłem iż nie złamię przymierza Mojego z wami na wieki. [2] »Wam wszakże nie wolno zawierać przymierza z mieszkańcami tej ziemi, a powinniście raczej zburzyć ołtarze ich. Aleście nie usłuchali głosu Mojego - cóżeście uczynili! [3] »Otóż powiadam wam: Nie wypędzę ich przed obliczem waszem, i będą gnębicielami waszymi, a bóstwa ich sidłami dla was. [4] »I stało się, gdy wysłaniec Wiekuistego słowami temi przemawiał, że począł lud głośno płakać. [5] »Przeto nazwano imię miejscowości tej Bochim; i złożyli tam ofiary Wiekuistemu. [6] »Gdy tedy Jozue lud pożegnał, zwrócili się synowie Izraela, każdy do dziedziny swojej, aby objąć kraj w posiadanie. [7] »I służył lud Wiekuistemu po wszystkie dni Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy widzieli wszystkie owe wielkie czyny Wiekuistego, jakie spełnił dla Izraela. [8] »I umarł Jozue, syn Nuna, sługa Wiekuistego, w wieku lat sto dziesięć. [9] »I pochowano go w obrębie dziedzicznej własności jego w Thymnath Heres na wzgórzu Efraim, na północ od góry Gaasz. [10] »Całe również pokolenie ówczesne przyłączone zostało do ojców swoich, a wtedy nastało po niem pokolenie inne, ludzie, którzy nie znali Wiekuistego ani czynów, jakie spełnił dla Izraela. [11] »I spełniali synowie Izraela co złem było w oczach Wiekuistego, i służyli Baalom. [12] »I odstąpili Wiekuistego, Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej, a szli za bóstwami cudzemi, za temi z bóstw ludów, które ich otaczały dokoła, i korzyli się im i drażnili tem Wiekuistego. [13] »Gdy tedy odstąpili Wiekuistego, a służyli Baalowi i Astartom, [14] »Wspłonął gniew Wiekuistego przeciw Izraelitom, tak że podał ich w moc grabieżców, którzy ich ograbiali, i wydał ich w moc wrogów ich dokoła, a nie zdołali się już ostać wobec wrogów swoich. [15] »Dokądkolwiek się zwracali, była ręka Wiekuistego przeciw nim, ku ich niedoli, tak jako wyrzekł był Wiekuisty i jako poprzysiągł im, a byli ciemiężeni bardzo. [16] »Wtedy ustanowił Wiekuisty sędziów, a ci wybawiali ich z ręki ich grabieżców. [17] »Ale i sędziów swoich nie słuchali, lecz uganiali się za bóstwami cudzemi i korzyli się im. Rychło odstąpili od drogi, którą postępowali ojcowie ich, słuchając przykazań Wiekuistego: nie czynili oni tak. [18] »Jeżeli ustanowił Wiekuisty sędziów, a był Wiekuisty z sędzią, tak że wybawił ich z ręki ich grabicieli po wszystkie dni sędziego, ponieważ użalił się Wiekuisty z powodu skarg ich na gnębicieli i ciemiężców swoich: [19] »To jednak po śmierci sędziego znieprawiali się znowu bardziej niż ojcowie ich, idąc za bóstwami cudzemi, by służyć i korzyć się im. Nie poniechali nic ze zdrożności swoich i z drogi swej przekornej. [20] »Przeto wspłonął gniew Wiekuistego przeciw Izraelowi, i rzekł: Ponieważ przekroczył lud ten przymierze, które poruczyłem ojcom ich, a nie usłuchali głosu mojego, [21] »Tedy i Ja nie wypędzę nadal przed nimi żadnego z tych ludów, które pozostawił Jozue przy zgonie swoim, [22] »Aby doświadczać nimi Izraelitów, czy przestrzegają oni drogi Wiekuistego, by postępować po niej tak, jako przestrzegali ojcowie ich, czy też nie. [23] »I tak pozostawił Wiekuisty one ludy, nie wypędzając ich rychło, a nie podał ich w moc Jozuego. 
«  Księga Sędziów 1 Księga Sędziów 2 Księga Sędziów 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).