Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Sędziów » Rozdział 21
«  Księga Sędziów 20 Księga Sędziów 21 Księga Rut 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaprzysięgli zaś byli Izraelici w Micpa: Nikt z nas nie odda córki swojej za żonę Binjaminicie! [2] »Udał się tedy lud do Bethel, a pozostawszy tam do wieczora przed obliczem Boga, podnieśli głos swój i zapłakali płaczem wielkim. [3] »I zawołali: Czemu o Wiekuisty, Boże Izraela, stało się to w Izraelu, że zbrakło teraz całe pokolenie izraelskie? [4] »Nazajutrz zaś powstał lud wczesnym rankiem i zbudowali tam ofiarnicę i złożyli całopalenia i ofiary opłatne. [5] »Poczem zapytali się synowie Izraela: Czy jest kto z pośród wszystkich pokoleń izraelskich, który nie przybył tu ze zborem do Wiekuistego? Albowiem zagrożono klątwą uroczystą każdemu, któryby nie przybył do Wiekuistego do Micpy, mówiąc: Śmierć poniesie! [6] »Gdyż pożałowali synowie Izraela brata swego Binjamina i zawołali: Otóż teraz oderwane zostało całe pokolenie od Izraela. [7] »Jakże dopomódz nam tym pozostałym, aby żony otrzymali, skorośmy poprzysięgli na Wiekuistego, abyśmy nie oddali im żon z córek naszych? [8] »Zapytali się tedy: Czy jest kto z pośród pokoleń izraelskich, który nie przybył do Wiekuistego do Micpy? A oto nie był przybył nikt z Jabesz Gilead do obozu, do zboru. [9] »Gdy sporządzono bowiem przegląd ludu, okazało się, że z mieszkańców Jabesz Gilead nie był nikt obecny. [10] »Wysłał tam przeto zbór dwanaście tysięcy ludzi najdzielniejszych, dając im rozkaz następujący: Idźcie a poraźcie mieszkańców Jabesz Gilead ostrzem miecza, zarówno kobiety jak dzieci. [11] »Oto zaś co uczynić macie: Każdego mężczyznę i każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną, podacie zaklęciu. [12] »I znaleźli między mieszkańcami Jabesz Gilead czterysta panien dziewiczych, które męzkiego obcowania jeszcze nie znały, te to sprowadzili do obozu w Szylo, co w ziemi Kanaan. [13] »Poczem posłał cały zbór, aby rozmówili się z Binjaminitami, przebywającymi przy opoce Rimon, i aby zapewnili im pokój. [14] »I tak wrócili Binjaminici, i oddano im kobiety zachowane przy życiu z kobiet w Jabesz Gilead; ale nie znalazło się jeszcze dosyć dla nich. [15] »I pożałował lud Binjamina, albowiem uczynił Wiekuisty wyłom w pokoleniach izraelskich. [16] »Rzekli tedy starsi zboru: Cóż czynić nam dla pozostałych, aby dać im żony? Wszak wytępione zostały kobiety z Binjamina! [17] »Poczem dodali: Binjaminitom ocalonym musi dziedzictwo ich się dostać, aby zgładzone nie zostało pokolenie z Izraela. [18] »Ale nie wolno nam żadnej z córek naszych im oddać! Przysięgli bowiem synowie Izraela: Przeklęty, ktoby dał żonę Binjaminicie! [19] »I rzekli: Oto obchodzi się rok rocznie uroczystość na cześć Wiekuistego w Szylo, położonego na północ od Bethel, po wschodniej stronie gościńca, prowadzącego z Bethel do Szechemu, a na południu od Lebona. [20] »I tak wskazali Binjaminitom: Idźcie, a czatujcie tam w winnicach. [21] »A gdy zobaczycie, że dziewice z Szylo wychodzą, aby korowodem krążyć, wypadniecie z winnic i pochwycicie sobie każdy żonę swą z pomiędzy córek Szylo, poczem wrócicie do ziemi Binjamin. [22] »Gdy następnie przyjdą ojcowie albo bracia ich, aby spór z nami wszczynać, tedy odpowiemy im: Chciejmy je im podarować, ponieważ nie wzięliśmy żon dla każdego z nich w tej wojnie - a przytem nie wyście je im dali - w tym razie byście w istocie zawinili! [23] »I uczynili tak Binjaminici, i zabrali sobie potrzebną liczbę żon z pośród pląsających, które porwali. Poczem wrócili do dziedzicznej własności swojej i odbudowali miasta i osiedlili się w nich. [24] »Synowie Izraela zaś rozeszli się tegoż czasu ztamtąd, każdy do pokolenia swego i do rodziny swojej, i odeszli ztamtąd, każdy do dziedzicznej własności swojej. [25] »Onego czasu nie było króla w Izraelu: czynił każdy co godziwem było w oczach jego. 
«  Księga Sędziów 20 Księga Sędziów 21 Księga Rut 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).