Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 11
«  1 Księga Samuela 10 1 Księga Samuela 11 1 Księga Samuela 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I przyciągnął Nahasz, amonita, i oblegał Jabesz w Gilead. Oświadczyli tedy wszyscy mieszkańcy Jabeszu Nahaszowi: Zawrzyj umowę z nami, a hołdować ci będziemy. [2] »Nahasz, amonita, jednak odpowiedział: Pod tym warunkiem zawrę z wami umowę, abym każdemu z was wyłupił oko prawe, a tem hańbę położył na całym Izraelu! [3] »Odpowiedzieli mu tedy starsi Jabeszu: Zostaw nam siedm dni, abyśmy rozesłali posłów po całej dziedzinie izraelskiej; jeżeli nie znajdzie się nikt, któryby nam dopomógł, to poddamy się tobie. [4] »Gdy tedy przybyli posłowie do Gibei, miasta Saula, i opowiedzieli słowa te w uszy ludu, podniósł cały lud głos swój i zapłakał. [5] »Ale oto wracał właśnie Saul za rogacizną swoją z pola, i zapytał się Saul: Cóż się stało ludowi, że płacze? Opowiedzieli mu tedy słowa mieszkańców Jabeszu. [6] »Tknął tedy duch Boży Saula, gdy usłyszał słowa te, i wspłonął gniewem silnym. [7] »I wziął parę wołów i porąbał je i rozesłał po całej dziedzinie izraelskiej przez posłów z wezwaniem: Ktoby nie wyruszył za Saulem i za Samuelem, z tego bydłem tak się postąpi! Padł wtedy strach Wiekuistego na lud, i wyruszyli niby jeden mąż. [8] »A gdy odbył przegląd ich w Bezek, było ich trzykroć sto tysięcy Izraelitów i trzydzieści tysięcy Judejczyków. [9] »I rzekli do posłów przybyłych: Tak oświadczcie mężom Jabeszu w Gileadzie: Jutro, gdy stanie słońce w sile swojej, nadejdzie wam pomoc! Wrócili tedy posłowie, a gdy oświadczyli to mieszkańcom Jabeszu, ucieszyli się. [10] »Odpowiedzieli tedy mieszkańcy Jabeszu: Jutro poddamy się wam, a postąpicie z nami jak dobrem się okaże w oczach waszych. [11] »I stało się nazajutrz, że podzielił Saul lud na trzy hufce, poczem wtargnęli do obozu w porze straży porannej i pobili Amonitów aż gdy nastał upał dzienny. Pozostali zaś rozpierzchli się tak, że nie pozostało z nich dwóch razem. [12] »Tedy rzekł lud do Samuela: Któż są ci, którzy się pytali: Czyż ma Saul panować nad nami? Wydajcie nam tych ludzi, abyśmy ich uśmiercili! [13] »Saul jednak odpowiedział: Nie poniesie nikt śmierci dnia dzisiejszego, dzisiaj bowiem dał Wiekuisty zwycięztwo Izraelowi. [14] »Poczem rzekł Samuel do ludu: Zabierzcie się, a wyruszymy, do Gilgal, a stwierdzimy tam na nowo królestwo. [15] »I wyruszył cały lud do Gilgal, i hołdowali tam Saulowi przed obliczem Wiekuistego w Gilgal, i sprawili tam ofiary rzeźne i opłatne przed Wiekuistym. I weselił się tam Saul i wszyscy mężowie Izraela niezmiernie. 
«  1 Księga Samuela 10 1 Księga Samuela 11 1 Księga Samuela 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).