Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Pan nawiedził Sarę, jako był obiecał, i wypełnił co powiedział. [2] »I poczęła i urodziła syna w starości swojéj, czasu, który jéj był Bóg przepowiedział. [3] »I nazwał Abraham imię syna swego, którego mu zrodziła Sara, Izaak: [4] »I obrzezał go dnia ośmego, jako mu Bóg przykazał. [5] »Gdy mu było sto lat: w tym wieku ojcowskim narodził się Izaak. [6] »I rzekła Sara: śmiech mi uczynił Bóg: ktokolwiek usłyszy, pomoże mi śmiechu. [7] »I zasię rzekła: Ktoby wierzył, że Abraham usłyszeć miął, iż Sara piersiami karmi syna, którego mu już staremu urodziła? [8] »Rosło tedy dziecię, i odchowane jest: i uczynił Abraham wielką ucztę w dzień odchowania jego. [9] »A gdy ujrzała Sara syna Agary Egiptyanki, grającego z Izaakiem, synem swoim, rzekła do Abrahama: [10] »Wyrzuć tę niewolnicę i syna jéj; nie będzie bowiem dziedzicem syn niewolnice z synem moim Izaakiem. [11] »Przykro to przyjął Abraham dla syna swego. [12] »Któremu rzekł Bóg: Niech ci się nie zda ostro o dziecięciu i o niewolnicy twojéj: we wszystkiem, coćkolwiek rzecze Sara, słuchaj głosu jéj; bo w Izaaku będzieć nazwane nasienie. [13] »Aleć i syna niewolnice rozmnożę w naród wielki, ponieważ nasieniem twojem jest. [14] »Wstał tedy Abraham rano, i wziąwszy chleb, i bukłak wody, włożył na plecy jéj: i oddał jéj dziecię i odprawił ją. Która poszedłszy błądziła w puszczy Bersabee. [15] »A gdy nie stało wody w bukłaku, porzuciła dziecię pod jednem z drzew, które tam były. [16] »I odeszła i usiadła przeciw niemu z daleka, ile łuk zastrzelić może; rzekła bowiem: Nie będę patrzyła na umierające dziecię: a siedząc naprzeciwko, podniosła głos swój i płakała. [17] »I wysłuchał Bóg głos dziecięcy. I zawołał Aniół Boży Agary z nieba, mówiąc: Co czynisz Agar? nie bój się; wysłuchał bowiem Bóg głos dziecięcy z miejsca, na którem jest. [18] »Wstań, weźmij dziecię, a ujmij je za rękę jego; bo w naród wielki rozmnożę go. [19] »I otworzył Bóg oczy jéj: która ujrzawszy studnię wody, szła i napełniła bukłak, i dała pić dziecięciu. [20] »I był z nim: który urósł i mieszkał na puszczy, i stał się z młodości strzelcem. [21] »I mieszkał w puszczy Pharan: i wzięła mu matka jego żonę z ziemie Egipskiéj. [22] »Tegóż czasu rzekł Abimelech, i Phikol, Hetman wojska jego, do Abrahama: Bóg z tobą jest we wszystkiem, co czynisz. [23] »A tak przysięż przez Boga, że mi nie będziesz szkodził, i potomnym moim, i pokoleniu memu: ale według miłosierdzia, którem ci uczynił, uczynisz mnie, i ziemi, w któréjeś przebywał przychodniem. [24] »I rzekł Abraham: Ja przysięgę. [25] »I strofował Abimelecha o studnią wody, którą gwałtem odjęli byli słudzy jego. [26] »I odpowiedział Abimelech: Nie wiedziałem, ktoby to uczynił: nawet i tyś mi nie oznajmił, i jam nie słyszał o tem, dopiéro dziś. [27] »Nabrał tedy Abraham owiec i wołów i dał Abimelechowi, i uczynili oba przymierze. [28] »I postawił Abraham siedmioro owiec z trzody osobno. [29] »Któremu rzekł Abimelech: Na co to siedmioro owiec, któreś postawił osobno? [30] »A on: Siedmioro, prawi, owiec weźmiesz z ręki mojéj, aby mi były na świadectwo, żem ja wykopał tę studnią. [31] »I dlatego nazwano miejsce ono Bersabee: iż tam oba przysięgli. [32] »I weszli w przymierze o studnią przysięgi. [33] »I wstał Abimelech, i Phikol, Hetman wojska jego, i wrócili się do ziemie Palestyńskiéj. A Abraham nasadził gaj w Bersabei, i wzywał tam imienia Pana, Boga wiecznego. [34] »I był obywatelem ziemie Palestyńskiéj przez wiele czasów. 
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.