Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 40
«  1 Księga Mojżeszowa 39 1 Księga Mojżeszowa 40 1 Księga Mojżeszowa 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co gdy się tak stało, trafiło się, że przewinili dwa trzebieńcy, podczaszy króla Egipskiego, i piekarz panu swemu. [2] »I rozgniewawszy się na nie Pharaon; (bo jeden był przełożony piwniczych, a drugi nad piekarzmi): [3] »Dał je do ciemnice hetmana żołnierzów, w któréj był więźniem i Józeph. [4] »Ale stróż ciemnice poruczył je Józephowi, który im téż służył: wyszło nieco czasu, a oni pod strażą byli. [5] »I mieli obadwaj sen nocy jednéj według wykłada im przystojnego: [6] »Do których gdy wszedł Józeph rano, i ujrzał je smutne, [7] »Zapytał ich mówiąc: Czemu smutniejsza jest dziś nad zwyczaj twarz wasza? [8] »Którzy odpowiedzieli: Widzieliśmy sen, a niemasz, ktoby nam wyłożył. I rzekł do nich Józeph: Izali nie Boży jest wykład? powiedźcie mi, coście widzieli. [9] »Powiedział pierwszy, przełożony piwniczych, sen swój: Widziałem przed sobą winny szczep, [10] »Na którym były trzy gałąski, znienagła wyrastając w pąkowie, a po kwieciu jagody dostawające: [11] »I kubek Pharaonów w ręcę mojéj: wziąłem tedy jagody i wycisnąłem w kubek, którym trzymał, i podałem kubek Pharaonowi. [12] »Odpowiedział Józeph: Ten jest snu wykład: Trzy gałąski są jeszcze trzy dni: [13] »Po których wspomni Pharao na posługi twoje, i przywróci cię ku pierwszemu stanowi: i podasz mu kubek według urzędu twego, jakoś przedtem zwykł był czynić. [14] »Tylko pamiętaj na mię, gdy się będziesz miał dobrze, a uczyń zemną miłosierdzie, abyś namienił Pharaonowi, iżby mię wywiódł z téj ciemnice; [15] »Bo kradzieżą wzięto mię z ziemie Hebrejskiéj, a tu mię do tego dołu niewinnie wsadzono. [16] »Widząc przełożony nad piekarzmi, iż mądrze sen wyłożył, rzekł: Jam téż widział sen: żem trzy kosze mąki miał na głowie mojéj: [17] »A w jednym koszu, który był najwyższy, niósłem wszelakie potrawy, które przemysłem piekarskim czynione bywają, a ptacy jedli z niego. [18] »Odpowiedział Józeph: Ten jest wykład snu: Trzy kosze, trzy dni jeszcze są: [19] »Po których weźmie Pharao gardło twoje, i zawiesi cię na krzyżu, a ptacy będą obierać ciało twoje. [20] »Dzień trzeci potem był narodzenia Pharaonowego: który uczyniwszy wielką ucztę sługom swoim, wspomniał przy dobréj myśli na przełożonego piwniczych, i na starszego nad piekarzmi. [21] »I przywrócił jednego na miejsce swe, aby mu kubek podawał: [22] »A drugiego obiesił na szubienicy, aby się prawda wykładacza ziściła. [23] »A przecie za szczęsnem powodzeniem przełożony piwniczych przepomniał wykładacza swego. 
«  1 Księga Mojżeszowa 39 1 Księga Mojżeszowa 40 1 Księga Mojżeszowa 41  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.