Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł Pan do niego: Wnidź ty i wszystek dom twój do korabia; bom ciebie widział sprawiedliwym przed sobą w narodzie tym. [2] »Ze wszystkich zwierząt czystych weźmiesz siedmioro i siedmioro, samca i samicę: a z zwierząt nieczystych po dwojgu i dwojgu, samca i samicę. [3] »Ale i z ptastw powietrznych siedmioro i siedmioro, samca i samicę: aby zachowane było nasienie na wszystkiéj ziemi. [4] »Jeszcze bowiem, a po siedmi dniach spuszczę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy: i wygładzę z ziemie wszelkie stworzenie, którem uczynił. [5] »Uczynił tedy Noe wszystko, co mu Pan kazał. [6] »A było mu sześć set lat, gdy wody potopu wylały po ziemi. [7] »I wszedł Noe i synowie jego, żona jego, i żony synów jego z nim do korabia dla wód potopu. [8] »Z zwierząt téż czystych i nieczystych i z ptastwa i ze wszego, co się płaza po ziemi. [9] »Dwojgo i dwojgo weszło do Noego w korab, samiec i samica, jako był przykazał Pan Noemu. [10] »A gdy minęło siedm dni, wody potopu wylały po ziemi. [11] »Roku sześćsetnego żywota Noego, miesiąca wtórego, siedmnastego dnia miesiąca, przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiéj, i upusty niebieskie otworzone są. [12] »I spadł deszcz na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy. [13] »Onegoż dnia wszedł Noe, i Sem i Cham i Japhet, synowie jego, żona jego, i trzy żony synów jego z nimi do korabia: [14] »Sami i wszelki zwierz według rodzaju swego, i wszystko bydło według rodzaju swego, i wszystko, co płaza po ziemi, według rodzaju swego, i wszystko latające według rodzaju swego, i wszyscy ptacy i wszystko, co ma skrzydła, [15] »Weszło do Noego do korabia, dwojgo i dwojgo ze wszystkiego ciała, w którem był duch żywota. [16] »A które weszły, samiec i samica ze wszego ciała weszły, jako mu Bóg przykazał: i zamknął go Pan z nadworza. [17] »I stał się potop przez czterdzieści dni na ziemi: i wezbrały wody, i podniosły korab wysoko od ziemie. [18] »Bardzo bowiem były wylały, i wszystko napełniły na wierzchu ziemie: a korab pływał po wodach. [19] »A wody się zmocniły zbytnie nad ziemią: i okryły się wszystkie góry wysokie pod wszystkiem niebem. [20] »Piętnaście łokci wyższa była woda nad górami, które była okryła. [21] »I zgładzone jest wszelkie ciało, które się ruchało na ziemi, ptaków, zwierząt, bestyi, i wszystkich ziemopłazów, które się płazają po ziemi: wszyscy ludzie, [22] »I wszystko, w czem jest duch żywota, na ziemi pomarło. [23] »I wygładził Bóg wszystko stworzenie, które było na ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, tak ziemopłaz jako i ptastwo powietrzne: i wygładzone jest z ziemie: i został sam Noe i ci, którzy z nim byli w korabiu. [24] »I opanowały wody ziemię sto i pięćdziesiąt dni. 
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.