Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 116
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Rozmiłowałem się, iż wysłucha Pan głos modlitwy mojéj. [2] »Albowiem skłonił ucho swego ku mnie: a we dni moje będę wzywał. [3] »Ogarnęły mię boleści śmiertelne: a niebezpieczeństwa piekielne potkały mię: nalazłem ucisk i boleść. [4] »I wzywałem imienia Pańskiego: O Panie! wybaw duszę moję. [5] »Miłościwy Pan, i sprawiedliwy: a Bóg nasz jest litościwy. [6] »Pan strzeże maluczkich: uniżyłem się, a wybawił mię. [7] »Nawróć się, duszo moja: do odpocznienia twego; albowiem ci Pan dobrze uczynił. [8] »Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogi moje od upadku. [9] »Będę się podobał Panu w krainie żywiących. [10] »Alleluja. Uwierzyłem, przetóżem mówił: a ja poniżon jestem bardzo. [11] »Jam rzekł w zachwyceniu mojem: Każdy człowiek kłamca. [12] »Cóż oddam Panu za wszystko, co mi dobrze czynił? [13] »Kielich zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. [14] »Śluby moje Panu oddam przede wszystkim ludem jego. [15] »Droga przed oblicznością Pańską śmierć świętych jego. [16] »O Panie! bom ja sługa twój: jam sługa twój, i syn służebnice twojéj: potargałeś pęta moje. [17] »Tobie ofiaruję ofiarę chwały, a imienia Pańskiego wzywać będę. [18] »Śluby moje Panu oddam przed oczyma wszystkiego ludu jego: [19] »W sieniach domu Pańskiego, w pośrodku ciebie, o Jeruzalem! 
«  Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116 Księga Psalmów 117  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.