Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 124
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopniów. Jedno, że Pan był z nami, niech teraz powie Izrael: [2] »Jedno, że Pan był z nami, gdy na nas ludzie powstali: [3] »Snadźby nas byli żywo pożarli, gdy się gniewała zapalczywość ich przeciwko nam: [4] »Snadźby nas była woda zatopiła, strumień przeszła dusza nasza. [5] »Snadźby była przeszła dusza nasza wodę nie przebytą. [6] »Błogosławiony Pan, który nas nie dał w zachwycenie zębom ich. [7] »Dusza nasza, jako wróbel, wyrwana jest z sidła łowiących: sidło się potargało, a myśmy wybawieni. [8] »Wspomożenie nasze w imieniu Pańskiem, który stworzył niebo i ziemię. 
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.