Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 126
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopniów. Gdy Pan nawrócił niewolą Syon, staliśmy się jako pocieszeni. [2] »Tedy się napełniły weselem usta nasze, a język nasz radością: tedy mówić będą między narody: Wielmożne rzeczy uczynił Pan z nimi. [3] »Wielmożne rzeczy Pan uczynił z nami: staliśmy się weseli. [4] »Nawróćże, Panie, poimanie nasze, jako strumień na południe. [5] »Którzy sieją ze łzami, będą żąć z radością. [6] »Idąc szli i płakali, rozsiewając nasienie swoje: ale wracając się przyjdą z weselem, niosąc snopy swoje. 
«  Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.