Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 129
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopniów. Często walczyli na mię od młodości mojéj: niech teraz powie Izrael. [2] »Często walczyli na mię od młodości mojéj, wszakże mię nie przemogli. [3] »Na grzbiecie moim kowali grzesznicy: przedłużali nieprawość swoję. [4] »Pan sprawiedliwy uciął szyję grzeszników. [5] »Niech będą zawstydzeni i nazad obróceni wszyscy, którzy Syon mają w nienawiści. [6] »Niech będą jako trawa na dachu, która pierwéj uschła, niżeli ją wyrwą. [7] »Którą nie napełnił ręki swojej, który żnie: ani łona swego ten, który snopy zbiera. [8] »I nie rzekli, którzy mimo szli: Błogosławieństwo Pańskie nad wami: błogosławilichmy wam w imię Pańskie. 
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.