Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 145
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwała samemu Dawidowi. Wywyższać cię będę, Boże, królu mój: i będę błogosławił imię twoje na wieki i na wieki wieków. [2] »Na każdy dzień będę cię błogosławił: i będę chwalił imię twe na wieki i na wieki wieków. [3] »Wielki Pan i bardzo chwalebny: a wielkości jego niemasz końca. [4] »Naród i naród będzie chwalił uczynki twoje: i moc twoję będą oznajmować. [5] »Wielmożność świętobliwości twéj opowiadać będą: a dziwne sprawy twe wysławiać będą. [6] »I moc strasznych spraw twoich ogłaszać będą: a wielkość twoję będą opowiadać. [7] »Pamiątkę obfitéj słodkości twojéj wydawać będą: a z sprawiedliwości twojéj będą się weselić. [8] »Litościwy i miłościwy Pan: cierpliwy, a wielce miłosierny. [9] »Słodki Pan wszystkim: a litości jego nad wszystkie uczynki jego. [10] »Niech ci, Panie, wyznawają wszystkie sprawy twoje; a święci twoi niech cię błogosławią. [11] »Sławę królestwa twego będą opowiadać: a o możności twojéj mówić będą: [12] »Aby oznajmili synom człowieczym możność twoję, i chwałę wielmożności królestwa twego. [13] »Królestwo twe królestwo wszystkich wieków: a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju. Wierny Pan we wszystkich słowiech swoich: a święty we wszech sprawach swoich. [14] »Podnosi Pan wszystkich, którzy upadają: a podnosi wszystkie powalone. [15] »Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie, Panie: a ty dajesz pokarm ich czasu słusznego. [16] »Otwierasz ty rękę swoję: a napełniasz wszelkie zwierzę błogosławieństwem. [17] »Sprawiedliwy Pan we wszystkich drogach swoich: a święty we wszech sprawach swoich. [18] »Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają: wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. [19] »Uczyni wolą tych, którzy się go boją: i prośbę ich wysłucha i zbawi je. [20] »Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują: a wszystkie grzeszniki wytraci. [21] »Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje: a wszelkie ciało niechaj błogosławi imię święte jego, na wieki i na wieki wieków. 
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.