Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 2
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czemu się wzburzyli poganie, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy? [2] »Stanęli wespół królowie ziemscy, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu, i przeciw Chrystusowi jego. [3] »Potargajmy związki ich: i zrzućmy z siebie jarzmo ich. [4] »Który mieszka w niebiesiech, naśmieje się z nich: a Pan szydzić z nich będzie. [5] »Tedy będzie mówił do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swéj potrwoży je. [6] »A jam jest postanowion królem od niego nad Syonem, górą świętą jego, opowiadając przykazanie jego. [7] »Pan rzekł do mnie: Tyś jest synem moim, Jam ciebie dziś zrodził. [8] »Żądaj odemnie, i dam ci pogany dziedzictwo twoje, a osiadłość twą kraje ziemie. [9] »Będziesz je rządził laską żelazną: a jako naczynie garncarskie pokruszysz je. [10] »A teraz królowie rozumiejcie: ćwiczcie się, którzy sądzicie ziemię. [11] »Służcie Panu w bojaźni: a radujcie się mu ze drżeniem. [12] »Chwyćcie się nauki, by się kiedy nie rozgniewał Pan: i nie poginęliście z drogi sprawiedliwéj: gdyby się w krótce zapalił gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają. 
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.