Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 44
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(44:1) Na koniec, synom Kore, ku wyrozumieniu. (44:2) Boże, uszyma naszemi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali sprawę, którąś uczynił we dni ich, i we dni starodawne. [2] »(44:3) Ręka twoja pogany wytraciła, i wszczepiłeś one: udręczyłeś narody i wygnałeś je. [3] »(44:4) Ani bowiem mieczem swym posiedli ziemię: i ramię ich nie wybawiło ich; ale prawica twoja, i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego, żeś je upodobał sobie. [4] »(44:5) Ty sam jesteś król mój i Bóg mój, który rozkazujesz wybawienie Jakóbowe. [5] »(44:6) Przez cię nieprzyjacioły nasze rogiem rozrzucimy: a w imię twoje wzgardzimy powstające przeciwko nam. [6] »(44:7) Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę: a miecz mój nie wybawi mię. [7] »(44:8) Wybawiłeś bowiem nas od trapiących nas, a mające nas w nienawiści zawstydziłeś. [8] »(44:9) W Bogu chlubić się będziem przez cały dzień: a w imię twe wyznawać będziem na wieki. [9] »(44:10) A teraz odegnałeś i zawstydziłeś nas: a nie będziesz wychodził, Boże, w siłach naszych. [10] »(44:11) Odwróciłeś nas wstecz od nieprzyjaciół naszych: a którzy nas w nienawiści mają, rozszarpywali sobie. [11] »(44:12) Podałeś nas jako owce na jedzę: i między pogany rozproszyłeś nas. [12] »(44:13) Przedałeś lud twój nizaco: a nie było mnóstwo w zamianie ich. [13] »(44:14) Dałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym: na szyderstwo i na pośmiech tym, którzy są w okolicy naszéj. [14] »(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem między pogany, kiwaniem głowy między ludźmi. [15] »(44:16) Cały dzień wstyd mój przedemną jest, a zawstydzenie oblicza mego okryło mię. [16] »(44:17) Od głosu lżącego i obmawiającego, od oblicza nieprzyjaciela i prześladującego. [17] »(44:18) To wszystko przyszło na nas: a nie zapomnieliśmy cię, i nie czyniliśmy niesprawiedliwie w Testamencie twoim. [18] »(44:19) I nie cofnęło się nazad serce nasze: a nie odwróciłeś ścieżek naszych od drogi twojéj. [19] »(44:20) Boś nas poniżył na miejscu utrapienia: i okrył nas cień śmierci. [20] »(44:21) Jeźliśmy zapomnieli imienia Boga naszego, i jeźliśmy podnosili ręce nasze do Boga cudzego: [21] »(44:22) Izali się Bóg o tem nie będzie pytał? gdyż on wie skrytości serca. [22] »(44:23) Bo nas dla ciebie mordują na każdy dzień, poczytani jesteśmy jako owce na rzeź. [23] »(44:24) Powstań, czemu śpisz, Panie? powstań, a nie odrzucaj do końca. [24] »(44:25) Czemu oblicze twoje odwracasz? zapominasz ubóstwa naszego i utrapienia naszego? [25] »(44:26) Albowiem poniżona jest w prochu dusza nasza, przylgnął do ziemie brzuch nasz. [26] »(44:27) Powstań, Panie, ratuj nas, a odkup nas dla imienia twego. 
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.