Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 7
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(7:1) Psalm Dawidów, który śpiewał Panu za słowa Chusy, syna Jemini. (7:2) Panie, Boże mój! w tobiem nadzieję położył: wybaw mię od wszystkich prześladowców moich, i wyzwól mię: [2] »(7:3) By kiedy nie porwał jako lew dusze mojéj: gdy niemasz, ktoby odkupił, ani ktoby wybawił. [3] »(7:4) Panie, Boże mój! jeźlim to uczynił, jeźli jest nieprawość w rękach moich: [4] »(7:5) Jeźlim oddał oddawającym mi złe, niech upadnę słusznie przed nieprzyjacioły moimi próżny. [5] »(7:6) Niechaj prześladuje nieprzyjaciel duszę moję: i niech poima, i podepcze na ziemi żywot mój: a sławę moję niechaj w proch obróci. [6] »(7:7) Powstań, Panie, w gniewie twoim: i wynieś się na granicach nieprzyjaciół moich: i powstań, Panie, Boże mój, w przykazaniu, któreś rozkazał. [7] »(7:8) A zgromadzenie narodów obstąpi cię: i dlatego wróć się na wysokość. [8] »(7:9) Pan sądzi narody. Sądź mię, Panie, według sprawiedliwości mojéj, i według niewinności mojéj na mnie. [9] »(7:10) Zginie złość grzeszników, a prosto poprowadzisz sprawiedliwego, badający się serc i nerek, Boże. [10] »(7:11) Sprawiedliwa pomoc moja od Pana, który zbawia prawych sercem. [11] »(7:12) Bóg, sędzia sprawiedliwy, mocny i cierpliwy, zaż się gniewa na każdy dzień? [12] »(7:13) Jeźli się nie nawrócicie, miecza swego dobędzie: łuk swój naciągnął i nagotował go. [13] »(7:14) I nałożył na nim naczynie śmierci, strzały swe pałającemi sprawił. [14] »(7:15) Oto rodził niesprawiedliwość: począł boleść, i urodził nieprawość. [15] »(7:16) Dół otworzył i wykopał go: i wpadł w dół, który uczynił. [16] »(7:17) Obróci się boleść jego na głowę jego: a na wierzch głowy jego nieprawość jego spadnie. [17] »(7:18) Będę wyznawał Panu według sprawiedliwości jego: i będę śpiewał imieniowi Pana najwyższego. 
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.