Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 88
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(88:1) Pienie Psalmu, synom Kore, na koniec, na Maelecie, ku odpowiadaniu, wyrozumienia Emana Esrahity. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego, we dniem wołał i w nocy przed tobą. [2] »(88:3) Niechaj modlitwa moja przyjdzie przed obliczność twoję: nakłoń ucha twego ku prośbie mojéj. [3] »(88:4) Albowiem dusza moja napełniona jest złem: a żywot mój przybliżył się do piekła. [4] »(88:5) Poczytano mię z stępującymi do dołu; stałem się jako człowiek bez pomocy. [5] »(88:6) Między umarłymi wolny: jako zranieni, którzy śpią w grobiech, na które więcéj nie pamiętasz: i oni z ręki twéj wyrzuceni są. [6] »(88:7) Wsadzili mię w dół głębszy, do ciemności i do cienia śmierci. [7] »(88:8) Zmocnił się gniew twój nademną, i przywiodłeś na mię wszystkie nawałności twoje. [8] »(88:9) Oddaliłeś odemnie znajome moje: uczynili mię obrzydzeniem sobie: jestem podan, i nie wychodziłem. [9] »(88:10) Oczy moje zemdlały dla nędze: wołałem ku tobie, Panie, cały dzień; wyciągałem do ciebie ręce moje. [10] »(88:11) Izali umarłym cuda czynić będziesz? albo lekarze wskrzeszą, i wyznawać ci będą? [11] »(88:12) Izali kto w grobie będzie opowiadał miłosierdzie twoje, i prawdę twoję w zginieniu? [12] »(88:13) Izali poznane będą w ciemnościach cuda twoje, a sprawiedliwość twoja w ziemi zapamiętania? [13] »(88:14) A jam, Panie, wołał ku tobie: a modlitwa moja uprzedzi cię rano. [14] »(88:15) Przeczże, Panie, odrzucasz modlitwę moję, odwracasz oblicze twe odemnie? [15] »(88:16) Jamci jest ubogi, i w pracach od młodości mojéj; a będąc wywyższony, jestem poniżony i zatrwożony. [16] »(88:17) Na mię się przeniosły gniewy twoje: a strachy twoje zatrwożyły mię. [17] »(88:18) Ogarnęły mię cały dzień jako woda, obtoczyły mię społem. [18] »(88:19) Oddaliłeś odemnie przyjaciela i bliskiego, i znajome moje dla nędze. 
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.