Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Koheleta » Rozdział 3
«  Księga Koheleta 2 Księga Koheleta 3 Księga Koheleta 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszystkie rzeczy mają czas, a swym zamierzonym biegem przemija wszystko pod słońcem. [2] »Czas rodzenia i czas umierania, czas szczepienia i czas wyrywania tego, co szczepiono. [3] »Czas zabijania i czas leczenia, czas rozwalania i czas budowania. [4] »Czas płakania i czas śmiania, czas narzekania i czas tańcowania. [5] »Czas rozrzucania kamieni i czas zbierania: czas obłapiania i czas oddalania się od obłapiania. [6] »Czas nabywania i czas utracania: czas chowania i czas odrzucania. [7] »Czas darcia i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia. [8] »Czas miłowania i czas nienawidzenia. [9] »Czas wojny i czas pokoju. [10] »Cóż więcéj ma człowiek z prace swéj? Widziałem udręczenie, które dał Bóg synom człowieczym, aby się ciągnęli w niem. [11] »Wszystko uczynił dobrze czasu swego, a świat podał rozbieraniu ich, aby nie nalazł człowiek sprawy, którą uczynił Bóg od początku aż do końca. [12] »I poznałem, że niemasz nic lepszego, jako weselić się, a czynić dobrze za żywota swego. [13] »Każdy bowiem człowiek, który je i pije i widzi dobra z prace swojéj, to dar Boży jest. [14] »Doznałem, iże wszystkie sprawy, które Bóg uczynił, trwają na wieki: nie możemy im nic przydać ani ująć, które Bóg uczynił, aby się go bano. [15] »Co już było, to i teraz jest: co będzie, już było; a Bóg odnawia, co przeminęło. [16] »Widziałem pod słońcem na miejscu sądu niezbożność: a na miejscu sprawiedliwości nieprawość. [17] »I rzekłem w sercu swojem: Sprawiedliwego i niezbożnego Bóg sądzić będzie, i czas każdéj rzeczy tedy będzie. [18] »Rzekłem w sercu synom ludzkim, aby ich Bóg doświadczył i ukazał, że są bestyom podobni. [19] »Prztetóż jednakie jest dokończenie człowieka i bydląt, i równy stan obojga: jako umiera człowiek, tak i one umierają: i jednako tchną wszystkie, i nie ma człowiek nic więcéj nad bydlę: wszystko podległo marności, [20] »I wszystko idzie na jedno miejsce. Z ziemie są uczynione, i w ziemię się jednako obracają. [21] »Któż wie, jeźli duch synów Adamowych wstępuje wzgórę, a jeźli duch bydlęcy zstępuje nadół? [22] »I obaczyłem, iż nic lepszego, jedno weselić się człowiekowi w uczynkach swych, a iż to jest dział jego. Bo któż go przywiedzie, iżby poznał to, co po nim będzie? 
«  Księga Koheleta 2 Księga Koheleta 3 Księga Koheleta 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.