Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Lamentacji » Rozdział 5
«  Księga Lamentacji 4 Księga Lamentacji 5 Księga Ezechiela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wspomnij Panie! co się nam przydało, wejrzyj a obacz zelżywość naszę. [2] »Dziedzictwo nasze obróciło się do cudzych, domy nasze do obcych. [3] »Sierotami zostaliśmy bez ojca, matki nasze jako wdowy. [4] »Wodę nasze piliśmy za pieniądze, drwa nasze za pieniądze kupowaliśmy. [5] »Za szyje nasze gnano nas, spracowanym nie dano odpoczynku. [6] »Egiptowi daliśmy rękę i Assyryanom, żebyśmy się najedli chleba. [7] »Ojcowie nasi zgrzeszyli, a niemasz ich, a myśmy nieprawości ich nosili. [8] »Niewolnicy panowali nad nami, nie był, ktoby z rąk ich wykupił. [9] »W duszach naszych przynosiliśmy sobie chleba przed mieczem w puszczy. [10] »Skóra nasza jako piec wygorzała od gwałtu głodu. [11] »Niewiasty na Syon poniżyli, i panny w mieściech Judzkich. [12] »Książęta ręką są powieszane, nie wstydzili się oblicza starców. [13] »Młodzieńców na psotę używali, a pacholęta pode drwy legli. [14] »Starcy z bram ustali, młodzieńcy z tańca śpiewających. [15] »Ustało wesele serca naszego, odmienił się w żałobę taniec nasz. [16] »Spadł wieniec głowy naszéj, biada nam, żeśmy zgrzeszyli! [17] »Dlatego stało się smętne serce nasze, dlatego zaćmiły się oczy nasze. [18] »Dla góry Syon, że zginęła, liszki chodziły po niéj. [19] »A ty Panie! na wieki trwać będziesz, stolica twoja do narodu i narodu. [20] »Czemu nas na wieki zapominasz? opuszczasz nas na długość dni? [21] »Nawróć nas, Panie! ku sobie, a nawrócimy się, odnów dni nasze jako z pierwu. [22] »Ale odrzucając odrzuciłeś nas, rozgniewałeś się na nas bardzo. 
«  Księga Lamentacji 4 Księga Lamentacji 5 Księga Ezechiela 1  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.