Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 29
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miesiąca téż siódmego pierwszy dzień chwalebny i święty będzie wam: wszelkiego dzieła niewolniczego czynić weń nie będziecie; bo jest dzień trąbienia i trąb. [2] »I ofiarujecie całopalenia na wonność przewdzięczną Panu, cielca z stada jednego, barana jednego i baranków rocznych bez zmazy siedmi: [3] »A na obiaty ich białéj mąki oliwą zaczynionéj trzy dziesiąte części do każdego cielca: dwie dziesiąte do barana: [4] »A jednę dziesiątą do baranka, których pospołu jest baranków siedm. [5] »I kozła za grzech, którego ofiarują na oczyszczenie ludu. [6] »Oprócz całopalenia na nowiu księżyców i z obiatami jego i całopalenia wiecznego z zwykłemi ofiarami mokremi. Temiż obrzędy ofiarować będziecie na wonność przewdzięczną, zapał Panu. [7] »Dziesiąty téż dzień miesiąca tego siódmego będzie wam święty chwalebny, i będziecie trapić dusze wasze: wszelkiego dzieła niewolniczego czynić weń nie będziecie. [8] »I ofiarujecie całopalenie Panu, na wonność przewdzięczną, cielca ze stada jednego, barana jednego, baranków rocznych bez zmazy siedmi: [9] »A na obiatę ich białéj mąki oliwą rozczynionéj trzy dziesiąte części do cielca każdego: dwie dziesiąte do barana: [10] »A dziesiątą część dziesiątéj części do każdego baranka, których wespół jest baranków siedm. [11] »I kozła za grzech, oprócz tego, co jest obyczaj ofiarować za występek na oczyszczenie, i całopalenie wieczne, z obiatą i mokremi ofiarami ich. [12] »A piętnastego dnia miesiąca siódmego, który wam święty i chwalebny będzie, wszelkiego dzieła niewolniczego weń czynić nie będziecie; ale święcić będziecie święto uroczyste Panu siedm dni. [13] »I ofiarujecie całopalenie na wonność przewdzięczną Panu, cielców z stada trzynaście, baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście: [14] »A na mokre ofiary ich białéj mąki oliwą zaczynionéj trzy dziesiąte części do cielca każdego, których pospołu jest cielców trzynaście: a dwie dziesiąte części baranów jednemu, to jest, pospołu baranom dwiema: [15] »A dziesiątą część dziesiątéj części każdemu barankowi, których pospołu jest baranków czternaście. [16] »I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego i obiaty i mokréj ofiary jego. [17] »Drugiego dnia ofiarujecie cielców z stada dwanaście, baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście: [18] »I obiaty i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie: [19] »I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty i mokréj ofiary jego. [20] »Dnia trzeciego ofiarujecie cielców jedenaście, baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście: [21] »I obiaty i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie: [22] »I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty i mokréj ofiary jego. [23] »Dnia czwartego ofiarujecie cielców dziesięć, baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście: [24] »I obiaty, i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie: [25] »I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty jego i mokréj ofiary. [26] »Dnia piątego ofiarujecie cielców dziewięć, baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście: [27] »I obiaty, i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie: [28] »I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty jego i mokréj ofiary. [29] »Dnia szóstego ofiarujecie cielców ośm, baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście: [30] »I obiaty i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie: [31] »Kozła téż za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty jego i mokréj ofiary. [32] »Dnia siódmego ofiarujecie cielców siedm, i baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście: [33] »I obiaty i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie: [34] »I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty jego i mokréj ofiary. [35] »Dnia ósmego, który jest przechwalebny, wszelkiego dzieła służebniczego czynić nie będziecie. [36] »Ofiarując całopalenie na wonność przewdzięczną Panu, cielca jednego, barana jednego, baranków rocznych bez zmazy siedm: [37] »I obiaty i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie: [38] »I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty jego i mokréj ofiary. [39] »To ofiarować będziecie Panu na uroczyste święta wasze: oprócz ślubów i dobrowolnych ofiar waszych w całopaleniu, wybrane w mokréj ofierze, i ofiarach zapokojnych. [40] »(30:1) I powiedział Mojżesz synom Izraelowym wszystko, co mu Pan był rozkazał. 
«  4 Księga Mojżeszowa 28 4 Księga Mojżeszowa 29 4 Księga Mojżeszowa 30  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.