Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 31
«  4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc: [2] »Pomścij się pierwéj krzywdy synów Izraelowych nad Madyanitami, i tak zebran będziesz do ludu twego. [3] »I wnet Mojżesz: Uzbrójcie, pry, z was męże ku bitwie, którzyby mogli uczynić pomstę Pańską nad Madyanity. [4] »Tysiąc mężów z każdego pokolenia niech będzie wybranych z Izraela, którzyby posłani byli na wojnę. [5] »I wyprawili po tysiącu z każdego pokolenia, to jest, dwanaście tysięcy gotowych do bitwy: [6] »Które posłał Mojżesz z Phineesem, synem Eleazara kapłana: naczynie téż święte i trąby na trąbienie dał mu. [7] »I potkawszy się z Madyańczyki i zwyciężywszy je, wszystkę mężczyznę pobili: [8] »I króle ich, Ewi i Recem, i Sur i Hur i Rebe, pięć książąt narodu: Balaama téż, syna Beorowego, mieczem zabili. [9] »I pobrali niewiasty i dziatki ich, i wszystko bydło, i wszystek sprzęt, cokolwiek mogli mieć, splądrowali: [10] »Tak miasta, jako wsi i miasteczka ogień pożarł. [11] »I pobrali plony i wszystko, co poimali, tak z ludzi jako z bydła. [12] »I przywiedli do Mojżesza, i Eleazara kapłana, i do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelowych: inny lepak statek znieśli do obozu na polach Moab nad Jordanem przeciwko Jerychu. [13] »I wyszli Mojżesz i Eleazar kapłan i wszyscy przełożeni Synagogi przeciwko im z obozu. [14] »I rozgniewany Mojżesz na hetmany wojska, na tysiączniki i na setniki, którzy byli przyszli z wojny, [15] »Rzekł: Czemuście niewiasty zachowali? [16] »Zaś nie te są, które zwiodły syny Izraelowe za poduszczeniem Balaamowem, i przywiodły was ku zgrzeszeniu przeciw Panu grzechem Phegor, przez co i lud jest pokaran? [17] »A tak wszystkie zabijcie, cokolwiek jest mężczyzny i między dziećmi: i niewiasty, które już poznały męże w złączeniu, pozabijajcie: [18] »A dzieweczki i wszystkie białegłowy panny zachowajcie sobie: [19] »A mieszkajcie siedm dni za obozem: ktoby zabił człowieka albo się dotknął zabitego, oczyszczon będzie dnia trzeciego i siódmego. [20] »I wszystek łup, bądźby szata była, bądź naczynie, i coby ku używaniu zgotowano było, ze skór kozich i sierci i drzewa, będzie oczyszczono. [21] »Eleazar téż kapłan do mężów na wojska, którzy się potykali, tak mówił: To jest przykazanie zakonu, które rozkazał Pan Mojżeszowi. [22] »Złoto i śrebro, i miedź, i żelazo, i ołów, i cena, [23] »I wszystko, co może przejść przez płomień, ogniem się oczyści: a cokolwiek ognia strzymać nie może, wodą oczyszczenia będzie poświęcono. [24] »I wymyjecie szaty wasze dnia siódmego, a oczyszczeni potem do obozu wnidziecie. [25] »Rzekł téż Pan do Mojżesza: [26] »Weźmijcie summę tego, co poimano, od człowieka aż do bydlęcia, ty i Eleazar kapłan i przełożeni pospólstwa: [27] »I w równy dział rozdzielisz korzyść między te, którzy się potykali i wyszli na wojnę, i między wszystek inny lud pospolity. [28] »I oddzielisz część Panu od tych, którzy walczyli i byli na wojnie, jedne duszę z piąci set, tak z ludzi jako i z wołów i osłów i owiec: [29] »I dasz ją Eleazarowi kapłanowi; bo pierwociny Pańskie są. [30] »Z połowice téż synów Izraelowych weźmiesz pięćdziesiątą głowę ludzi i z wołów i osłów i owiec, wszystkich zwierząt, i dasz je Lewitom, którzy czują na straży przybytku Pańskiego. [31] »I uczynili Mojżesz i Eleazar, jako Pan przykazał. [32] »A było plonu, który wojsko poimało, owiec po sześćkroć sto tysięcy, siedmdziesiąt i pięć tysięcy, [33] »Wołów siedmdziesiąt i dwa tysiące: [34] »Osłów sześćdziesiąt tysięcy i tysiąc. [35] »Dusz ludzkich płci żeńskiéj, które nie uznały mężów, trzydzieści i dwa tysiące. [36] »I dana jest połowica tym, którzy w bitwie byli, owiec po trzykroć sto tysięcy, trzydzieści i siedm tysięcy, pięć set: [37] »Z których na stronę Pańską naliczono owiec sześć set, siedmdziesiąt pięć. [38] »A z wołów trzydzieści sześć tysięcy, wołów siedmdziesiąt dwa: [39] »Z osłów trzydziestu tysięcy, pięć set, osłów sześćdziesiąt jeden. [40] »Z dusz ludzkich szesnastu tysięcy, dostało się na Pańską stronę trzydzieści dwie duszy. [41] »I oddał Mojżesz liczbę pierwocin Pańskich Eleazarowi kapłanowi, [42] »Jako mu było rozkazano, z połowice synów Izraelowych, którą był oddzielił tym, co w bitwie byli: [43] »A z połowice, która się dostała innemu pospólstwu: to jest z owiec po trzykroć sto tysięcy, trzydzieści siedm tysięcy i z piąci set, [44] »I z wołów trzydzieści sześć tysięcy, [45] »I z osłów trzydzieści tysięcy, i piąci set, [46] »I z ludzi szesnastu tysięcy, [47] »Wziął Mojżesz pięćdziesiątą głowę i dał Lewitom, którzy straż trzymali w przybytku Pańskim, jako Pan był przykazał. [48] »A gdy przystąpili do Mojżesza przełożeni wojska, tysiącznicy i setnicy, rzekli: [49] »My słudzy twoi, obliczyliśmy poczty ludzi wojennych, któreśmy mieli pod ręką naszą: a nie zginął i jeden. [50] »I dlatego ofiarujemy w dary Pańskie każdy, cośmy mogli naleść w korzyści złota: nagolenice złote i manelle, pierścienie i prawnice, i łańcuszki, abyś się modlił za nami do Pana. [51] »I przyjęli Mojżesz i Eleazar kapłan wszystko złoto w różnych rzeczach, [52] »Pod wagą szesnastu tysięcy, siedmi set, piącidziesiąt syklów, od tysiączników i od setników. [53] »Bo każdy, co na wojnie uchwycił, jego było. [54] »A wziąwszy, wnieśli do przybytku świadectwa, na pamiątkę synów Izraelowych przed Panem. 
«  4 Księga Mojżeszowa 30 4 Księga Mojżeszowa 31 4 Księga Mojżeszowa 32  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.