Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Te są stanowiska synów Izraelowych, którzy wyszli z Egiptu hufcami swymi pod ręką Mojżesza, i Aarona. [2] »Które spisał Mojżesz według miejsc obozów, które na rozkazanie Pańskie odmieniali. [3] »A tak wyciągnąwszy z Ramesse, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia miesiąca pierwszego, drugiego dnia Phase, synowie Izraelowi ręką wyniosłą, gdy na to patrzyli wszyscy Egiptyanie, [4] »I grzebli pierworodne, które był Pan pobił; (bo i w bogach ich pokazał był pomstę): [5] »Położyli się obozem w Sokot. [6] »A z Sokot przyszli do Etham, które jest na ostatnich granicach puszczy. [7] »Ztamtąd się ruszywszy, przyszli przeciw Phihahiroth, które patrzy ku Beelsephon, i położyli się obozem przed Magdalem. [8] »A odciągnąwszy od Phihahiroth, przeszli przez pośród morza na puszczą, a idąc przez trzy dni po puszczy Etham, położyli się w Mara. [9] »A ruszywszy się z Mara, przyszli do Elim, gdzie było dwanaście źródeł wodnych i siedmdziesiąt palm: i stanowili się tam. [10] »Ale i ztamtąd wyszedłszy, rozbili namioty nad morzem czerwonem. A odciągnąwszy od morza czerwonego, [11] »Położyli się obozem na puszczy Syn. [12] »Zkąd wyszedłszy, przyszli do Daphka. [13] »A wyszedłszy z Daphka, stanęli obozem w Alus. [14] »A wyciągnąwszy z Alus, w Raphidym rozbili namioty, gdzie lud nie miał wody ku piciu. [15] »A wyciągnąwszy z Raphidym, stanęli obozem na puszczy Synai. [16] »Ale i z puszczy Synai wyszedłszy, przyszli do Grobów pożądania. [17] »A odciągnąwszy od Grobów pożądania, położyli się obozem w Haseroth. [18] »A z Haseroth przyszli do Rethma. [19] »A wyciągnąwszy z Rethma, stanęli obozem w Remmomphares. [20] »Zkąd wyszedłszy, przyszli do Lebna. [21] »Z Lebna położyli się obozem w Resie. [22] »A wyszedłszy z Resa, przyszli do Ceelatha. [23] »Zkąd wyciągnąwszy, położyli się obozem na górze Sepher. [24] »A odszedłszy od góry Sepher, przyszli do Arada. [25] »Ztamtąd wyciągnąwszy, stanęli obozem w Maceloth. [26] »A wyciągnąwszy z Maceloth, przyszli do Thaath. [27] »Z Thaath położyli się obozem w Thare. [28] »Zkąd wyszedłszy, rozbili namioty w Methka. [29] »A z Methka położyli się obozem w Hesmona. [30] »A wyciągnąwszy z Hesmona, przyszli do Moseroth. [31] »A z Moseroth położyli się obozem w Benejaakan. [32] »A wyjechawszy z Benejaakan, przyszli do góry Gadgad. [33] »Zkąd ruszywszy się, obozem stanęli w Jetebatha. [34] »A z Jetebatha przyszli do Hebrona. [35] »A z Hebrona wyszedłszy, stanęli obozem w Asyongaber. [36] »Ztamtąd wyjechawszy, przyszli na puszczą Syn, ta jest Kades. [37] »A wyciągnąwszy z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na ostatnich granicach ziemie Edom. [38] »I wstąpił Aaron kapłan na górę Hor, na rozkazanie Pańskie: i tam umarł roku czterdziestego wyjścia synów Izraelowych z Egiptu, miesiąca piątego, pierwszego dnia miesiąca: [39] »Gdy mu było lat sto dwadzieścia trzy. [40] »I usłyszał Chananejczyk król Arad, który mieszkał na południe, iż synowie Izraelowi przyszli do ziemie Chananejskiéj. [41] »A ruszywszy się od góry Hor, położyli się obozem w Salmon. [42] »Zkąd wyszedłszy, przyszli do Phunon. [43] »A wyciągnąwszy z Phunon, obozem stanęli w Oboth. [44] »A z Oboth przyszli do Jeabarym, które jest na granicach Moabitów. [45] »A ruszywszy się z Jeabarym, rozbili namioty w Dybongad, [46] »Zkąd wyszedłszy, stanęli obozem w Helmondeblathaim. [47] »A ruszywszy się z Helmondeblathaim, przyszli do gór Abarym przeciwko Nabo. [48] »A od gór Abarym odciągnąwszy przeszli na pola Moabskie nad Jordanem przeciw Jerychowi. [49] »I tam się położyli obozem od Bethsymoth aż do Abelsatym, na równiejszych miejscach Moabitów. [50] »Gdzie mówił Pan do Mojżesza: [51] »Przykaż synom Izraelowym a mów do nich: Gdy się przeprawicie przez Jordan, wszedłszy do ziemie Chananejskiéj, [52] »Wytraćcież wszystkie obywatele onéj ziemie, połamcie znaki, i bałwany pokruszcie, i wszystkie ich wyżyny spustoszcie, [53] »Oczyszczając ziemię, i mieszkając w niéj; bom ja ją dał wam w osiadłość. [54] »Którą między się losem podzielicie. Tym, których więcéj będzie, szerszą dacie, a których mniéj, węższą. Każdemu jako los padnie, tak będzie dane dziedzictwo: według pokolenia i domów osiadłość będzie podzielona. [55] »Lecz jeźli nie będziecie chcieć wytracić obywatelów ziemie, którzy zostaną, będą wam jako gwoździe w oczach i oszczepy w bokach: i będą się wam przeciwić w ziemi mieszkania waszego. [56] »A cokolwiekiem im był umyślił uczynić, wam uczynię. 
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.