Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się w dzień, którego dokończył Mojżesz przybytku i postawił go, i namazał i poświęcił go ze wszytkim sprzętem jego, ołtarz także, i wszystko naczynie jego: [2] »Ofiarowały książęta Izraelskie i głowy familii, które były w każdem pokoleniu, i przełożeni nad tymi, którzy policzeni byli, [3] »Dary przed Panem: sześć wozów przykrytych ze dwunaścią wołów: jeden wóz darowało dwoje książąt, a każdy po jednym wołu: i ofiarowali je przed przybytkiem. [4] »I rzekł Pan do Mojżesza: [5] »Przyjmij od nich, aby były na posługę przybytku, a dasz je Lewitom według porządku posługi ich. [6] »A tak przyjąwszy Mojżesz wozy i woły, oddał je Lewitom. [7] »Dwa wozy i czterech wołów dał synom Gerson, według tego, jako potrzebowali. [8] »Cztery drugie wozy i ośm wołów dał synom Merary, według urzędów i służby ich, pod ręką Ithamara, syna Aarona, kapłana. [9] »A synom Kaath nie dał wozów i wołów; bo w świątnicy służą, a brzemiona na swych ramionach noszą. [10] »Ofiarowały tedy książęta na poświęcenie ołtarza w dzień, którego jest pomazany, dar swój przed ołtarz. [11] »I rzekł Pan do Mojżesza: Każde książę każdego dnia niech ofiaruje dary na poświęcenie ołtarza. [12] »A tak pierwszego dnia ofiarował dar swój Nahasson, syn Aminadab, z pokolenia Juda. [13] »A były w nim miska śrebrna, która ważyła sto i trzydzieści syklów, czasza śrebrna mająca siedmdziesiąt syklów wedle wagi świątnice, obie pełne białéj mąki zaczynionéj oliwą na ofiarę: [14] »Moździerzyk z dziesiąci syklów złotych pełen kadzidła: [15] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [16] »I kozła za grzech. [17] »A na ofiarę zapokojnych wołów dwa, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać jest ofiara Nahassona, syna Aminadab. [18] »Wtórego dnia ofiarował Nathanael, syn Suar, książę z pokolenia Issachar: [19] »Miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów wedle wagi świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [20] »Moździerzyk złoty mający dziesięć syklów pełen kadzidła: [21] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [22] »I kozła za grzech. [23] »A na ofiarę zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Nathanaela, syna Suar. [24] »Trzeciego dnia książę synów Zabulon Eliab, syn Helon, [25] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [26] »Moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów pełen kadzidła: [27] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [28] »I kozła za grzech. [29] »A na ofiarę zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać jest ofiara Eliab, syna Helon. [30] »Dnia czwartego książę synów Ruben Elisur, syn Sedeur, [31] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [32] »Moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów pełen kadzidła: [33] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [34] »I kozła za grzech. [35] »A na ofiarę zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Elisur, syna Sedeur. [36] »Dnia piątego książę synów Symeon Salamiel, syn Surysaddai, [37] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [38] »Moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów pełen kadzidła: [39] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [40] »I kozła za grzech. [41] »A na ofiary zapokojne wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Salamiel, syna Surysaddai. [42] »Dnia szóstego książę synów Gad Eliasaph, syn Duel, [43] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [44] »Moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów, pełen kadzidła: [45] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [46] »I kozła za grzech. [47] »A na ofiary zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Eliasaph, syna Duel. [48] »Dnia siódmego książę synów Ephraim Elisama, syn Ammiud, [49] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną, mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [50] »Moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów, pełen kadzidła: [51] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [52] »I kozła za grzech. [53] »A na ofiary zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Elisama, syna Ammiud. [54] »Dnia ósmego książę synów Manasse Gamaliel, syn Phadassur, [55] »Ofiarował miskę śrebrną, ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [56] »Moździerzyk złoty, ważący dziesięć syklów, pełen kadzidła: [57] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [58] »I kozła za grzech. [59] »A na ofiary zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Gamaliela, syna Phadassur. [60] »Dnia dziewiątego książę synów Benjamin Abidan, syn Gedeonów, [61] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną, mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [62] »I moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów, pełen kadzenia: [63] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [64] »I kozła za grzech. [65] »A na ofiary zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Abidan, syna Gedeonowego. [66] »Dnia dziesiątego książę synów Dan Ahiezer, syn Ammisaddai, [67] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [68] »Moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów, pełen kadzidła: [69] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [70] »I kozła za grzech. [71] »A na ofiary zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Ahiezer, syna Ammisaddai. [72] »Dnia jedenastego książę synów Aser Phegiel, syn Ochran, [73] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne białéj mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [74] »Moździerzyk złoty mający dziesięć syklów, pełen kadzidła: [75] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [76] »I kozła za grzech. [77] »A na ofiary zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Phegiel, syna Ochran. [78] »Dnia dwunastego książę synów Nephtali Ahira, syn Enan, [79] »Ofiarował miskę śrebrną ważącą sto i trzydzieści syklów, czaszę śrebrną mającą siedmdziesiąt syklów na wagę świątnice, obie pełne mąki oliwą zaczynionéj na ofiarę: [80] »Moździerzyk złoty ważący dziesięć syklów, pełen kadzidła: [81] »Wołu z stada i barana i baranka rocznego na całopalenie: [82] »I kozła za grzech. [83] »A na ofiary zapokojnych wołów dwu, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Ahira, syna Enan. [84] »Te rzeczy na poświącanie ołtarza są ofiarowane od książąt Izraelowych w dzień, którego poświęcon jest: misek śrebrnych dwanaście, czasz śrebrnych dwanaście, moździerzyków złotych dwanaście: [85] »Tak że sto i trzydzieści syklów srebra miała miska jedna, a siedmdziesiąt syklów czasza jedna: to jest, w obec wszystkiego naczynia ze śrebra syklów dwa tysiące cztery sta wagi świątnice. [86] »Moździerzyków złotych dwanaście pełnych kadzidła, po dziesiąci syklach ważących wagą świątnice: to jest wespół złota syklów sto i dwadzieścia. [87] »Wołów z stada na całopalenie dwanaście, baranów dwanaście, baranków rocznych dwanaście i mokre ofiary ich, kozłów dwanaście za grzech. [88] »Na ofiary zapokojnych wołów dwadzieścia i cztery, baranów sześćdziesiąt, kozłów sześćdziesiąt, baranków rocznych sześćdziesiąt. Te rzeczy są ofiarowane na poświącaniu ołtarza, gdy go pomazano. [89] »A gdy wchodził Mojżesz do przybytku przymierza, aby się radził wyrocznice, słyszał głos mówiącego do siebie z ubłagalnie, która była nad skrzynią świadectwa między dwiema Cherubiny, zkąd téż mawiał do niego. 
«  4 Księga Mojżeszowa 6 4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.