Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 List do Koryntian » Rozdział 3
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczynamy zasię zalecać samych siebie? albo czy potrzebujemy (jako niektórzy) listów zaletnych do was, albo od was? [2] »Listem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie: [3] »Oznajmieni, że jesteście listem Chrystusowym, od nas sprawionym i napisanym, nie inkaustem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serca cielesnych. [4] »I mamy takie ufanie ku Bogu przez Chrystusa: [5] »Nie iżebyśmy byli dostateczni sami z siebie, co myślić jako sami z siebie: ale dostateczność nasza z Boga jest. [6] »Który téż uczynił nas godnymi sługami nowego Testamentu, nie literą, ale Duchem; bo litera zabija, a Duch ożywia. [7] »A jeźlić posługowanie śmierci literami wyrażone na kamieniach było w chwale, tak iż synowie Izraelowi nie mogli patrzyć na oblicze Mojżeszowe, dla chwały oblicza jego, która niszczeje, [8] »Jakoż nie więcéj posługowanie Ducha w chwale będzie? [9] »Bo jeżli posługowanie potępienia jest chwałą, daleko więcej posługowanie sprawiedliwości obfituje w chwale. [10] »Albowiem ani uwielbiono jest, co było uwielbiono, w tej mierze, dla przewyższającéj chwały. [11] »Bo jeźliż, co niszczeje, w chwale jest, daleko więcej co trwa, jest w chwale. [12] »Mając tedy taką nadzieję, wielkiéj ufności używamy. [13] »A nie jako Mojżesz kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelowi nie patrzyli na twarz jego, co niszczeje; [14] »Ale stępiały zmysły ich; albowiem aż do dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu starego Testamentu trwa nie odkryta, (ponieważ w Chrystusie niszczeje). [15] »Ale aż do dzisiejszego dnia, gdy Mojżesza czytają, zasłona leży na sercu ich. [16] »A gdy się nawróci do Pana, będzie odjęta zasłona. [17] »A Pan jest Duch. A gdzie Duch Pański, tam wolność. [18] »A my wszyscy odkrytem obliczem na chwałę Pańską w zwierciedle patrząc, w tóż wyobrażenie przemienieni bywamy z jasności w jasność, jako od Ducha Pańskiego. 
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.