Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Efezjan » Rozdział 3
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego ja Paweł więzień Chrystusa Jezusa za was pogany: [2] »Jeźliście jedno słyszeli o szafowaniu łaski Bożéj, która mi jest do was dana. [3] »Przez objawienie oznajmiona mi jest tajemnica, jakom przedtem pisał na krotce: [4] »Jako czytając możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowéj. [5] »Która inszych wieków nie była poznana od synów ludzkich, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i prorokom w Duchu. [6] »Iż poganie są spółdziedzicy i spólcielni i spółuczęstnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelią. [7] »Któréjem się stał sługą wedle daru łaski Bożéj, która mi jest dana wedle skuteczności mocy jego. [8] »Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest łaska ta, abym między pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe, [9] »A iżbym objaśnił wszystkim, który jest szalunek tajemnice zakrytéj od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, [10] »Aby teraz wiadoma była księstwom i zwierzchnościom na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża, [11] »Wedle przenaznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie Jezusie Panie naszym, [12] »W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego. [13] »Przetóż proszę, abyście nie ustawali w uciskach moich za was, która jest chwała wasza. [14] »Dlatego klękam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »Z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi jest nazywane, [16] »Aby wam dał wedle bogactw chwały swéj, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka, [17] »Aby mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach waszych: w miłości wkorzenieni i ugruntowani, [18] »Żebyście mogli pojąć z wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i wysokość i głębokość: [19] »I poznać miłość Chrystusową przewyższającą naukę, abyście byli napełnieni wszelakiéj zupełności Bożéj. [20] »A temu, który mocen jest wszystko daleko obficiéj uczynić, niż prosimy albo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi: [21] »Jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie rodzaje wieku wieków. Amen. 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.