Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Filipian » Rozdział 2
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeźli tedy które pocieszenie w Chrystusie, jeźli które ucieszenie miłości, jeźli które towarzystwo ducha, jeźli które wnętrzności ulitowania, [2] »Napełńcie wesele moje, abyście tóż rozumieli, tęż miłość mając, jednomyślni, jednoż rozumiejąc: [3] »Nie przez sprzeczanie, ani przez próżną chwałę, ale w pokorze jeden drugiego mając za wyższego nad się. [4] »Nie upatrując każdy, co swego jest, ale tego, co drugich. [5] »Albowiem to w sobie czujcie, co i w Chrystusie Jezusie. [6] »Który będąc w postaci Bożéj, nie poczytał za drapieztwo, że był równym Bogu; [7] »Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się na podobieństwo ludzi, i postawą naleziony jako człowiek. [8] »Sam się poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. [9] »Dlaczego i Bóg wywyższył go, i darował mu imię, które jest nad wszelakie imię, [10] »Aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało niebieskich, ziemskich i podziemnych. [11] »A iżby wszelkie język wyznawał, iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. [12] »Przetóż najmilsi moi! (jakoście zawsze posłuszni byli), nietylko jako przy mojéj bytności, ale teraz daleko więcéj w niebytności mojéj, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie wasze sprawujcie. [13] »Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcieć i wykonać wedle dobréj woléj. [14] »(2:14a) A wszystko czyńcie krom szemrania i wahania, [15] »(2:14b) abyście byli bez przygany, i szczerzy synowie Boży bez naganienia w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie, [16] »(2:15) Zachowywając słowo żywota ku przechwalaniu mojemu na dzień Chrystusów, iżem darmo nie bieżał, anim darmo pracował. [17] »(2:16) Ale choć mię i zarzeżą na ofiarę i posługowanie wiary waszéj, weselę się i pomagam wszystkim wam wesela. [18] »(2:17) Az tegoż i wy się weselcie i pomagajcie mi wesela. [19] »(2:18) A spodziewam się w Panu Jezusie, iż rychło Tymotheusza poślę do was, abym i ja był dobréj myśli, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. [20] »(2:19) Albowiem nie mam żadnego tak jednomyślnego, któryby się z szczeréj miłości o was pieczołował. [21] »(2:20) Bo wszyscy, co ich jest, szukają, nie co jest Jezusa Chrystusa. [22] »(2:21) A doświadczenie jego poznajcie, iż jako syn ojcu ze mną służył w Ewangelii. [23] »(2:22) Spodziewam się tedy, iż tego do was poślę, skoro obaczę, co się ze mną dzieje. [24] »(2:23) Ale dufam w Panie, iż i sam rychło do was przybędę. [25] »(2:24) A rozumiałem za potrzebną, posłać do was Epaphrodyta, brata i pomocnika i spółbojownika mego, a i sługę w potrzebie mojéj; [26] »(2:25) Albowiem pragnął was wszystkich i frasował się dlatego, żeście byli słyszeli, że chorował. [27] »(2:26) Bo iście chorował aż do śmierci; ale Bóg zmiłował się nad nim; a nie tylko nad nim, ale też nademną, iżbym nie miał smutku na smutek. [28] »(2:27) Tem rychléj tedy posłałem go, abyście go ujrzawszy, zaś się weselili, a jabym był bez smutku. [29] »(2:28) Przyjmijcie go tedy w Panu z wszelakiem weselem, a takowe we czci miejcie; [30] »(2:29) Bo dla sprawy Chrystusowéj przyszedł aż do śmierci, wydawszy duszę swoję, aby wypełnił to, czego z was nie dostawało do posługi mojéj. 
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.