Teksty » Biblia Jakuba Wujka » List do Hebrajczyków » Rozdział 3
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ztąd, bracia święci, uczęstnicy wezwania niebieskiego! obaczcie Apostoła i Najwyższego kapłana wyznania naszego, Jezusa, [2] »Który wiernym jest temu, który go uczynił, jako i Mojżesz we wszystkim domu jego. [3] »Albowiem większéj chwały ten godny jest miany niźli Mojżesz, im większą cześć ma niż dom, ten, który go zbudował. [4] »Bo każdy dom bywa budowan od kogo: a który wszystko stworzył. Bóg jest. [5] »A Mojżesz wprawdzie wiernym był we wszystkim domu jego jako sługa na świadectwo tego, co miało być mówiono. [6] »Ale Chrystus jako syn w domu swym, który dom my jesteśmy, jeźliże ufność i chwałę nadzieje aż do końca mocną zachowamy. [7] »Przeto jako mówi Duch Święty: Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli, [8] »Nie zatwardzajcież serc waszych jako w rozdrażnieniu wedle dnia kuszenia na puszczy, [9] »Gdzie mię kusili ojcowie wasi: doświadczyli i widzieli sprawy moje [10] »Przez czterdzieści lat. I dla tegóż gniewałem się na ten naród i rzekłem: Zawsze błądzą sercem. A oni nie poznali dróg moich. [11] »Jakom przysiągł w gniewie moim, jeźli wnidą do odpoczynienia mojego. [12] »(3:12a) Patrzcież, bracia! iżby snadź nie było w którym z was serce złe niedowiarstwa ku odstąpieniu od Boga żywego; [13] »(3:12b) ale napominajcie sami siebie na każdy dzień, póki się Dzisiaj nazywa, iżby który z was nie był zatwardzon oszukaniem grzechu. [14] »(3:13) Albowiem staliśmy się uczęstnikami Chrystusowymi, jeźli tylko początek istności jego aż do końca mocny zachowamy, [15] »(3:14a) Póki bywa mówiono: Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, jako w onem rozdraźnieniu. [16] »(3:14b) Albowiem niektórzy, usłyszawszy, rozdraźnili, ale nie wszyscy, którzy wyszli z Egiptu przez Mojżesza. [17] »(3:15) A na któreż się rozgniewał przez czterdzieści lat? Izali nie na te, którzy zgrzeszyli, których trupy poległy na puszczy? [18] »(3:16) A którymże przysiągł, iż nie mieli wniść do odpoczynienia jego, jedno tym, którzy niewierni byli? [19] »(3:17) I widzimy, że nie mogli wniść dla niedowiarstwa. 
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.