Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu, i całe wnętrze moje imieniu Jego świętemu! [2] »Błogosław, duszo moja, Panu, a nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego! [3] »On odpuszcza wszystkie winy twoje, uzdrawia wszystkie choroby twoje. [4] »On ratuje od zguby życie twoje; On cię koronuje łaską i litością. [5] »On nasyca dobrem życie twoje tak, że odnawia się jaku orła młodość twoja. [6] »Pan wymierza sprawiedliwość i sądzi wszystkich uciśnionych. [7] »Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom izraelskim dzieła swoje. [8] »Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. [9] »Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. [10] »Postępuje z nami nie według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. [11] »Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. [12] »Jak daleko jest wschód od zachodu, tak odsunął od nas występki nasze. [13] »Jak się lituje ojciec nad dziatkami, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją, [14] »bo On zna ułomność naszą, wie, żeśmy prochem. [15] »Dni śmiertelnika są jak trawa: Kwitnie on jak kwiat polny. [16] »Gdy nań wiatr powieje, już go nie ma, i już go nie ujrzy miejsce jego. [17] »Ale łaska Pana na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla potomków tych, [18] »którzy strzegą przymierza Jego i pilnie wypełniają przykazania Jego. [19] »Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. [20] »Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, pełniący Słowo Jego, posłuszni głosowi Słowa Jego! [21] »Błogosławcie Panu, wszystkie wojska Jego; wy, słudzy Jego, pełniący wolę Jego! [22] »Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach królestwa Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl