Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 57
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(57:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: Nie zatracaj... Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście! [2] »(57:3) Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który przeprowadzi sprawę moją. [3] »(57:4) On ześle pomoc z nieba i wybawi mię, gdy lży mię gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i prawdę swoją. [4] »(57:5) Dusza moja żyje wśród lwów, które łakną ludzi, zęby ich są jak włócznie i strzały, a język ich jak miecz ostry. [5] »(57:6) Wznieś się nad niebiosa, o Boże, chwała Twoja niech pozostanie nad całą ziemią! [6] »(57:7) Zastawili sidła na nogi moje, strapiona była dusza moja; wykopali dół przede mną: Wpadli do niego. Sela. [7] »(57:8) Serce moje jest pełne otuchy, Boże! Pełne otuchy jest serce moje. Śpiewać będę i grać. [8] »(57:9) Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro! Obudzę jutrzenkę. [9] »(57:10) Wyznawać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, [10] »(57:11) bo łaska Twoja wielka aż do niebios a wierność Twoja sięga pod obłoki. [11] »(57:12) Wznieś się nad niebiosa, chwała Twoja niech pozostanie nad całą ziemią! 
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl