Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 74
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pouczająca Asafa. Czemużeś nas, Boże, na zawsze odrzucił, czemu sroży się gniew Twój na owce pastwiska Twego? [2] »Pamiętaj o swojej gromadce, którą sobie dawno nabyłeś, wykupiłeś ją, by była rodem dziedzictwa Twego, pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz! [3] »Skieruj kroki swoje ku wiecznym ruinom: wróg wszystko zniszczył w świątyni! [4] »Ryczeli wrogowie Twoi w miejscu Twych zgromadzeń, znaki swoje zatknęli jak godła. [5] »Było tak, jak gdyby ktoś podnosił w górę siekierę w gęstwinie lasu. [6] »Potem wszystkie jej rzeźby rąbali siekierą i rozbijali młotami. [7] »Puścili z dymem świątynię Twoją, aż do posad splugawili przybytek imienia Twego. [8] »Pomyśleli sobie: Zniszczymy ją doszczętnie; spalili w kraju wszystkie przybytki Boże. [9] »Nie widzimy wcale znaków naszych; już nie ma proroka, a nikt pośród nas nie wie, jak długo? [10] »Jak długo, Boże, wróg będzie urągał? Czyż nieprzyjaciel będzie wiecznie bluźnił imieniu Twemu? [11] »Dlaczego cofasz rękę, a prawicę chowasz w zanadrzu? Zniszcz! [12] »Wszak Ty, Boże, zdawna jesteś królem moim; Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi. [13] »Tyś mocą swoją rozdzielił morza, zmiażdżyłeś głowy smoków nad wodami. [14] »Tyś rozbił głowy Lewiatana, oddałeś go na żer zwierzętom pustyni. [15] »Na Twój rozkaz wytrysnęło źródło i potok, Tyś osuszył rzeki trwałe. [16] »Twój jest dzień, Twoja też i noc, Tyś stworzył światło i słońce. [17] »Tyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś stworzył lato i zimę. [18] »Pamiętaj, Panie, że nieprzyjaciel urąga, a lud nierozumny lży imię Twoje! [19] »Nie wydawaj dzikim zwierzętom duszy gołębicy Twojej, nie zapominaj nigdy o życiu swych ubogich! [20] »Zważ na przymierze, gdyż kryjówki kraju pełne są miejsc gwałtu! [21] »Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem; ubogi i biedny niech wysławia imię Twoje! [22] »Powstańże, Boże, prowadźże sprawę swoją! Pomnij na zniewagę, którą bezbożny wyrządza Ci nieustannie! [23] »Nie zapomnij krzyku wrogów swoich, wrzawy przeciwników swoich, która ustawicznie się podnosi! 
«  Księga Psalmów 73 Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl