Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 130
«  Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PIEŚŃ pielgrzymstwa. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie! [2] »Panie, usłysz głos mój! Skieruj uszy Swoje na głos błagania mego! [3] »Jeśli Ty, Panie, poczytasz nieprawości, Panie, któż się ostoi? [4] »Lecz u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. [5] »Wyczekuję Pana, dusza moja wyczekuje; i na słowo Jego z ufnością oczekuje. [6] »Dusza moja oczekuje Pana, tęskniej niż stróże poranku, niż stróże poranku! [7] »Ufnie wyczekuj Pana, Izraelu! albowiem u Pana jest dobroć i obfite wyzwolenie u Niego; [8] »I On wyzwoli Izraela od wszystkich nieprawości jego! 
«  Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl