Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAMIĘTAJ, Panie, Dawidowi wszystkie jego trudy. [2] »Jak przysiągł Panu, a złożył ślubowanie Potężnemu Jakóba: [3] »"Nie wejdę do namiotu domu swego i nie wstąpię na posłanie łoża swego, [4] »Nie dozwolę snu oczom swoim, ani powiekom swoim drzemania, [5] »Aż nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla Potężnego Jakóbowego!" [6] »Oto, słyszeliśmy o niej w Efracie, znaleźliśmy ją na polach Jaryma. [7] »Wejdźmy do mieszkania Jego, a upadnijmy przed podnóżkiem nóg Jego. [8] »Powstań, Panie, do miejsca spoczynku Swego, Ty i skrzynia mocy Twojej. [9] »Kapłani Twoi niech się przyodzieją w sprawiedliwość, a pobożni Twoi niech wykrzykują radośnie. [10] »Dla Dawida, sługi Swego, nie odwróć oblicza Pomazańca Swego. [11] »Przysiągł Pan Dawidowi w prawdzie, a nie odstąpi od tego: "Z płodu łona twego posadzę na tron twój! [12] »Jeśli synowie twoi zachowywać będą przymierze Moje i świadectwa Moje, których ich nauczę, to i synowie ich na zawsze siedzieć będą na tronie twoim!" [13] »Albowiem Pan wybrał Syjon; i zapragnął go na mieszkanie Swoje. [14] »"To jest miejsce spoczynku Mego na zawsze, tu mieszkać będę, bo go zapragnąłem. [15] »Pokarm jego będę obficie błogosławił, ubogich jego nasycę chlebem. [16] »Kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, a pobożni jego wykrzykiwać będą radośnie. [17] »Uczynię, że tam wyrośnie róg Dawida, i przygotuję pochodnię Pomazańcowi Mojemu. [18] »Wrogów jego przyodzieję wstydem; ale na nim korona jego lśnić się będzie. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl