Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 59
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(59:1) PRZEWODNIKOWI chóru. "Nie zatracaj". Złoty klejnot Dawida, gdy posłał Saul strzec domu jego, aby go zabić. (59:2) Uwolnij mię od wrogów moich, Boże mój, uczyń mnie bezpiecznym od tych, którzy przeciwko mnie powstają. [2] »(59:3) Uwolnij mię od występnych i zbaw mnie od żądnych krwi. [3] »(59:4) Albowiem oto czatują na duszę moją; zgromadzają się przeciwko mnie mocarze bez występku i bez grzechu mego, o Panie. [4] »(59:5) Bez wszelkiej winy mojej zbiegają się i szykują się, obudź się na pomoc mnie i spojrzyj. [5] »(59:6) Ty sam, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, obudź się, aby nawiedzić wszystkie narody; nie oszczędź żadnego z tych zdradliwych przestępców. Sela. [6] »(59:7) Wracają wieczorem, wyją jak psy, i biegają dokoła miasta. [7] »(59:8) Oto pienią się złem usta ich, miecze są na wargach ich; bo myślą; "któż słyszy?" [8] »(59:9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, szydzisz ze wszystkich narodów. [9] »(59:10) Siło moja, na Ciebie będę zważał, bo Bóg mi zamkiem warownym. [10] »(59:11) Bóg mój wyprzedzi mię dobrocią Swoją, Bóg da mi doznać radości nad wrogami mymi. [11] »(59:12) Nie zabijaj ich, aby nie zapomniał lud mój; podaj ich w tułactwo mocą Swoją i strąć ich, Panie, tarczo nasza! [12] »(59:13) Grzechem ust ich jest słowo warg ich; niech pojmani będą w pysze swej i za przekleństwa i za kłamstwo, które wypowiadają. [13] »(59:14) Wytrać ich w zapalczywości, wytrać ich, aby ich nie było i poznali, że Bóg panuje w Jakóbie aż do krańców ziemi. Sela. [14] »(59:15) Wracają wieczorem, wyją jak psy i biegają dokoła miasta. [15] »(59:16) Włóczą się tu i tam za pokarmem i warczą, jeśli nie są syci. [16] »(59:17) Ale ja będę śpiewał o sile Twojej i z poranku radosnemi okrzykami uwielbiał dobroć Twoją; boś Ty był zamkiem warownym dla mnie i ucieczką w dzień uciśnienia mego. [17] »(59:18) Siło moja! Ciebie będę wysławiał psalmami; bo Bóg jest mi zamkiem warownym, Bóg mój dobrotliwy! 
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl