Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 63
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(63:1) PSALM Dawida, gdy był w pustyni judzkiej. (63:2) Boże, Tyś jest Bogiem moim! Z poranku Cię szukam. Pragnie Ciebie dusza moja, tęskni za Tobą ciało moje w ziemi suchej i spragnionej, w której niema wody. [2] »(63:3) Tak jako w świątyni Twojej wyglądałem, aby ujrzeć moc i wspaniałość Twoją. [3] »(63:4) Albowiem dobroć Twoja jest lepsza niż życie; wargi moje sławić Cię będą. [4] »(63:5) Tak Cię uwielbiać będę przez całe życie moje i w imieniu Twojem podnosić ręce moje. [5] »(63:6) Jako szpikiem i tłustością będzie nasycona dusza moja, a radośnie wykrzykującemi wargami chwalić Cię będą usta moje. [6] »(63:7) Gdy o Tobie wspominam na łożu swojem i o Tobie rozmyślam podczas straży nocnych. [7] »(63:8) Albowiem Tyś stał się pomocą moją, a w cieniu skrzydeł Twoich wykrzykuję z radością. [8] »(63:9) Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. [9] »(63:10) Ale tamci, którzy dążą do zguby duszy mojej, sami zstąpią do najgłębszych miejsc ziemi. [10] »(63:11) Będą wydani przemocy miecza; i staną się łupem szakali. [11] »(63:12) Lecz król będzie się radował w Bogu; będzie się chlubił każdy, kto na Niego przysięga; albowiem zatkane będą usta mówiących kłamstwo. 
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl