Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 65
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(65:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm. Pieśń Dawida. (65:2) Tobie, Boże, należy się chwała w Syjonie i Tobie oddaje się śluby. [2] »(65:3) Ty, który wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie przychodzi wszelkie ciało. [3] »(65:4) Nieprawości przemogły mię; występki nasze, Ty je przebaczysz. [4] »(65:5) Szczęsny ten, którego wybrałeś i komu zbliżyć się do Siebie dozwalasz, aby mieszkał w przedsionkach Twoich, abyśmy nasyceni byli dobrem domu Twego, świątyni Twojej świętej. [5] »(65:6) Odpowiadasz nam strasznemi czynami w sprawiedliwości, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krańców ziemi i najodleglejszych mórz. [6] »(65:7) Który utwierdza góry siłą Swoją i przepasany jest mocą, [7] »(65:8) Który uspokaja szum morski, szum fal jego i powstanie narodów, [8] »(65:9) Że mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków Twoich. Najdalsze krainy wschodu i zachodu napełniasz radosnem wykrzykiwaniem. [9] »(65:10) Nawiedziłeś ziemię, i opływa we wszystko, wzbogacasz ją bardzo przez strumienie Boże, pełne wody. Przygotowujesz jej zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię. [10] »(65:11) Poisz jej brózdy, wyrównujesz jej grudy, przez ulewne deszcze rozmiękczasz ją, a roślinność jej błogosławisz. [11] »(65:12) Koronujesz rok dobrocią Swoją, a ślady Twe ociekają tłustością. [12] »(65:13) Ociekają błonia stepu, a pagórki opasują się radością. [13] »(65:14) Pastwiska przyodziewają się stadami, a doliny pokrywają, się zbożem; okrzykują i śpiewają. 
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl