Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 7
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(7:1) TREN Dawida, który śpiewał Panu z powodu słów Chusa, syna Benjamina. (7:2) Panie, Boże mój! w Tobie pokładam nadzieję; wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mię: [2] »(7:3) By nie porwał jako lew duszy mojej i nie rozszarpał, gdy niema wybawiciela. [3] »(7:4) Panie, Boże mój! jeślim to uczynił, a jeśli jest nieprawość w rękach moich; [4] »(7:5) Jeśli złem oddałem temu, który żył ze mną w pokoju, jednak wyzwoliłem tego, który bez przyczyny mnie gnębił. [5] »(7:6) Niech prześladuje wróg duszę moją i niech ją pochwyci i podepce na ziemi życie me, a zrzuci w pył cześć moją. Sela. [6] »(7:7) Powstań, Panie, w gniewie Swoim! podnieś się przeciwko wściekłości gnębicieli moich, obudź się dla zbawienia mego Ty, któryś sąd postanowił; [7] »(7:8) Niechaj tłumy wszystkich narodów otoczą Ciebie i dla nich wróć na wysokość. [8] »(7:9) Pan będzie sądził narody. Sądź mię, Panie! według sprawiedliwości mojej i nienaganności mojej. [9] »(7:10) Niech skończy się złość bezbożnych, a umocnij sprawiedliwego, bo Ty doświadczasz serca i nerki, o Boże sprawiedliwy! [10] »(7:11) Tarcza moja jest u Boga, który wybawia ludzi serca szczerego. [11] »(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który grozi codziennie. [12] »(7:13) Jeśli się nie nawróci, to On ostrzy miecz Swój; naciągnął łuk Swój i celuje. [13] »(7:14) Skierował na niego pocisk śmiertelny, strzały Swe uczynił pałającemi. [14] »(7:15) Oto rodzi biedę, jest brzemienny utrudzeniem, a urodzi fałsz. [15] »(7:16) Kopał dół i wyrył go; i wpada w dół, który sam uczynił. [16] »(7:17) Utrudzenie, które innym zgotował, wróci się na głowę jego, a gwałt jego spadnie na ciemię jego. [17] »(7:18) Chcę wielbić Pana za sprawiedliwość Jego i opiewać imię Pana najwyższego. 
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl