Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 83
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(83:1) PIEŚŃ. Psalm Asafa. (83:2) Nie milczże, Boże; nie bądź niemym i milczącym, o Boże! [2] »(83:3) Bo oto wrogowie Twoi burzą się, a którzy Ciebie nienawidzą, podnoszą głowę. [3] »(83:4) Knują chytre zamachy przeciwko ludowi Twemu, zmawiają się przeciw chronionym przez Ciebie, [4] »(83:5) Mówią: "Pójdźcie a wytraćmy ich, aby już nie byli narodem, aby nie wspominano więcej imienia Izraela!" [5] »(83:6) Bo zmówili się jednomyślnie, sprzymierzyli się przeciwko Tobie: [6] »(83:7) Namioty Edoma i Ismaelczycy, Moabczyków i Agarańczycy, [7] »(83:8) Giblici, Amorejczycy, Amalekici, Filistyńczycy z mieszkańcami Tyru; [8] »(83:9) Assur się do nich przyłączył, stali się ramieniem synom Lota. Sela. [9] »(83:10) Uczyń im jako Madjanowi, a jako Sysarze, jak Jabinowi u strumienia Cyson; [10] »(83:11) Którzy zostali wytraceni w Endor; którzy stali się gnojem dla ziemi uprawnej. [11] »(83:12) Postąp z nimi, z zacnymi ich, jako z Orebem, i jako z Zebą, i jako z Zebeem i jako z Salmanem, ze wszystkimi władcami ich; [12] »(83:13) Bo powiedzieli: "Weźmijmy w posiadanie mieszkania Boże!" [13] »(83:14) Boże mój, uczyń ich jako pył wirujący, jako plewy przed wiatrem! [14] »(83:15) Jak ogień, który pożera las i jako płomień, który zapala góry, [15] »(83:16) Tak ścigaj ich niepogodą Swoją i wichrem Swoim przeraź ich! [16] »(83:17) Pokryj wstydem całe oblicze ich, aby szukali imienia Twego, Panie! [17] »(83:18) Niech będą zawstydzeni i przerażeni na zawsze, niech będą pohańbieni i poginą, [18] »(83:19) I poznają, że Ty, którego imię jest Pan, Ty sam jesteś Najwyższy nad całą ziemią! 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl