Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bóg pamiętał jednak o Noem i wszystkich zwierzętach, i wszelkim bydle, które było z nim w arce, i sprowadził Bóg wiatr na ziemię, a wody zaczęły opadać. [2] »I źródła głębi i okna nieba zamknęły się, i deszcz z nieba został zatrzymany. [3] »Wody stopniowo ustępowały z powierzchni ziemi, a po upływie stu pięćdziesięciu dni wody opadły. [4] »I arka osiadła na górach Ararat w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca. [5] »A wody opadały nadal aż do dziesiątego miesiąca. I w dziesiątym miesiącu, pierwszego dnia, ukazały się szczyty gór. [6] »Po upływie czterdziestu dni Noe otworzył okno arki, które zrobił. [7] »I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. [8] »Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy wody opadły z powierzchni ziemi. [9] »A gdy gołębica nie znalazła dla siebie miejsca spoczynku, wróciła do niego do arki, bo wody były jeszcze na całej powierzchni ziemi. Wyciągnął więc swoją rękę, pochwycił ją i wziął do siebie do arki. [10] »A gdy odczekał jeszcze drugie siedem dni, ponownie wypuścił gołębicę z arki. [11] »I gołębica wróciła do niego pod wieczór, a oto w dziobie zerwany liść oliwny. Tak Noe poznał, że wody opadły z powierzchni ziemi. [12] »Odczekał jeszcze drugie siedem dni i wypuścił gołębicę, ale już do niego nie wróciła. [13] »W sześćset pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia, wyschły wody na ziemi. Wtedy Noe zdjął przykrycie arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi była sucha. [14] »A w drugim miesiącu, dwudziestego siódmego dnia tego miesiąca, wyschła ziemia. [15] »I Bóg powiedział do Noego: [16] »Wyjdź z arki, ty i z tobą twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów. [17] »Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, które z tobą, z wszelkiego ciała, ptactwa, bydła i wszelkich zwierząt pełzających, które pełzają po ziemi, i niech się rozrodzą na ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają na ziemi. [18] »Wyszedł więc Noe i z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów. [19] »Wyszły także z arki wszelkie bydlęta, wszelkie zwierzęta pełzające, wszelkie ptactwo oraz wszystko, co pełza po ziemi, według swoich rodzajów. [20] »Potem Noe zbudował ołtarz dla PANA i wziął z każdego czystego zwierzęcia i z każdego czystego ptactwa, i złożył całopalenia na tym ołtarzu. [21] »I PAN poczuł miłą woń, i PAN powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. [22] »Póki ziemia będzie trwać, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. 
«  1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.