Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. [2] »Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię. [3] »Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie. [4] »Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie. [5] »PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy. [6] »Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy. [7] »PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy. [8] »PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.