Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 132
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń stopni. Pamiętaj, PANIE, Dawida i wszystkie jego utrapienia; [2] »Jak przysiągł PANU i ślubował potężnemu Bogu Jakuba, mówiąc: [3] »Zaprawdę, nie wejdę do przybytku, do mego domu, i nie wstąpię na posłanie mego łoża; [4] »I nie dam zasnąć swoim oczom ani drzemać swoim powiekom; [5] »Póki nie znajdę miejsca dla PANA, mieszkania dla potężnego Boga Jakuba. [6] »Oto usłyszeliśmy o niej w Efrata, znaleźliśmy ją na polach leśnych. [7] »Wejdźmy do jego przybytków, oddajmy pokłon u podnóżka jego stóp. [8] »Powstań, PANIE, i wejdź do miejsca twego odpoczynku, ty i arka twojej mocy. [9] »Niech twoi kapłani ubiorą się w sprawiedliwość, a twoi święci niech się radują. [10] »Ze względu na Dawida, twego sługę, nie odtrącaj oblicza twego pomazańca. [11] »Przysiągł PAN Dawidowi prawdę i nie wycofa się z tego: Z owocu twoich bioder posadzę na twoim tronie. [12] »Jeśli twoi synowie będą strzegli mojego przymierza i moich świadectw, których ich nauczę, to wtedy i ich synowie aż na wieki będą siedzieli na twoim tronie. [13] »PAN bowiem wybrał Syjon i upodobał go sobie na mieszkanie: [14] »To będzie mój odpoczynek aż na wieki; tu będę mieszkał, bo go sobie upodobałem. [15] »Będę obficie błogosławił jego żywność, a jego ubogich nasycę chlebem. [16] »Jego kapłanów przyodzieję zbawieniem, a jego święci będą wołać radośnie. [17] »Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi. [18] »Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona. 
«  Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132 Księga Psalmów 133  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.